אף לא אחד יודע בוודאות האם מדובר במניפולציית-חסינויות או בהזדמנות היסטורית שלא תשוב, או בשתיהן, או באף אחת מהן; אף לא אחד יודע בוודאות האם מדובר בהישג עצום או בויתור שלא ניתן יהיה לסגת ממנו; אף לא אחד יודע בוודאות האם מדובר במהלך שיביא חס ושלום לשפיכות דמים עצומה או להעצמת חוסננו.

אך בקשה שהיא גם תביעה צריך להפנות מכל מקבלי ההחלטות: ״עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם״ (נדרים סב ע״א). מול עיניכם הציבו את דמותו של יונתן בן שאול –  שבאהבתו הגדולה לדוד ומהאמון בו – פשט את בגדי המלוכה מעצמו והעניקם לדוד. ובכך לימד לדורות מהי אהבה שאינה תלויה בדבר.

גם אתם – באהבתכם הגדולה למדינת ישראל ולעם ישראל – הניחו ככל יכולתכם את שיקולי הבחירות בצד. התעלו מעל האינטרסים הפרטיים. זו כנראה אחת השעות הגדולות שמחייבות את צמצום כל המניעים האחרים.

פעלו בכנות, ביושרה, לטובת האומה, ״לשמה״, למען מה שהוא מעבר להישגים האישיים. שתהא זו אהבה למדינת ישראל ולעם ישראל – שאינה תלויה בדבר כלשהו. כי אם היא עצמה.

לקריאה נוספת:

“ונשיא בעמך לא תאר” – האם דמו של שליח ציבור מופקר?
דברים שרואים מכאן לא רואים משם?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.