האם אפשר שיצמח משהו טוב מתופעת הקלטת הסתר ? האם אפשר שפעולה שהיא לעתים מעשה מכוער של בגידה באמון ולעתים חובה חיונית של הוצאת אמת לאור והצלת עשוק מיד עושקו, תיילד גם התכוונות מדויקת יותר לאמת ?

כבר קהלת הזהיר שלא להסתמך על דברים שנעשים בחדרי חדרים – “גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר”, אולם זו אזהרה אינטרסנטית, והיא מיועדת להגן על האדם מפני פגיעתם הרעה של מלך או עשיר. היא אינה מצמיחה דבר טוב מצד עצמו, אלא לכאורה את ההפך: עצה זו עלולה לומר לאדם שלא לחשוף את האמת שהוא סובר אותה, ולחשב חשבונות בדבר מה עלול להתרחש בעקבות הדלפות, ועל ידי כך דווקא להעצים את ההשתקה, את תרבות השקר, ולהרחיק את אור השמש המטהר מהריקבון שעלול להיווצר במחשכים. לא זו בלבד, אלא שעצה זו מביאה לעתים להשקיע את המאמצים בביקורת על ההדלפה ולא בתיקון שצריך להיעשות בעצם הדברים.

אולם אפשר שתיבנה קומה נוספת מעל עצתו של קהלת, והיא נוגעת יותר באמת. היא תכוון אותנו להיות מכוונים יותר. הצמצום שבין דברים הנאמרים בחדרי חדרים ובין דברים הנאמרים בציבור עשוי להיות כעמוד אש לפני המחנה, ולהרגיל את בני האדם דווקא להתרחק מהשקר, ולהיות מודעים באופן מתמיד לצורך החיוני להיאבק בחנופה העצמית, בזיוף, בהסתרה מתביישת, ובכל הדברים האחרים שהמחשכים מאפשרים. התירוץ “לא ידעתי שמקליטים אותי” יהפוך להיות חסר ערך, בדיוק כפי שהוא צריך להיות, שכן אין בו אלא טיפוח תרבות שקרית; מה שאדם אינו מוכן לעמוד מאחוריו בדיון פומבי יהפוך ללא ראוי להיאמר גם בחדרי חדרים, בין אם מדובר בביקורת שלטונית, בין אם מדובר להבדיל בדברי תורה, ובין אם מדובר בלשון הרע ובהלבנת פנים שלא לצורך. המציאות של “אחד בפה ואחד בלב” תתמסמס, והמסכות שאדם לובש תוסרנה, וכך נחיה כולנו במקום אמיתי יותר.

חשוב להדגיש: יש שפע של דברים שצריכים להיאמר בחדרי חדרים. הקשת הקשורה בהם נעה בין עניינים אינטימיים וצניעותיים, ובין דברי שמחייבים דיון עמוק ורציני, שאינו יכול להתרחש ברשות הרבים הציבורית. אולם בין אלה ואין אלה אינם דברים שאדם מתבייש בעצם קיומם בשעה שהם דולפים לרשות הרבים, והוא אף יכול להצדיק לחלוטין למה הם נאמרו במסתרים ולא בציבור. הדברים דלעיל מכוונים אל אותם תחומים שבהופעתם ברשות הרבים מתבררת חולשתו של האדם, בושתו מעצם הדברים שנאמרו, השקר שבהם וכדו’ – ואפשר שתופעת הקלטות הסתר, שהיא בעייתית בפני עצמה, תשחרר אותנו מהמציאות הזו.

ואז יהפכו דבריו של קהלת לעמדה מוסרית לכתחילה. אנחנו נדבר במסתרים את מה שראוי לומר במסתרים, אך לא נשתמש במחבוא רשות היחיד כמחפה על עוול בדברינו. כל אחד מאתנו יהיה מודע לכך שהוא חייב לצמצם את הפער הזה, ועל ידי כך ייאלץ לחשוב היטב האם עמדתו היא עמדה שהוא מוכן לייצג אותה גם ברשות הרבים, ועל ידי כך לתקף אותה, ולהפוך אותה למכוונת יותר ולמדויקת יותר. אפשר שיצמח דבר טוב מכך. 

סגור לתגובות.