מהי חרות? אחד מביטויי החרות הגדולים ביותר היא העובדה שאנו משוחררים מתלות בכל משהו אחר. בראש ובראשונה במשעבד חיצוני, הכופה עלינו לעשות דברים שאין ברצוננו לעשות, ושלא היינו עושים אותם בלי שהיה בידו כוח לאנוס אותנו ולהפעיל אותנו כרצונו. זהו היסוד הגדול של הלילה הזה, שבו בשלב הראשון אנו משתחררים מעריצותו של פרעה.

בכל שנה ושנה אנו מדגישים את העובדה כי החרות לעצמה לא מיועדת להפוך את עצמנו לאמת המידה החידה של עצמנו. בשום מקום בתורה לא כתוב “שלח את עמי” או משהו דומה לכך. תמיד נאמר “שלח את עמי – ויעבדוני”, לאמור: אנחנו נכנסים מרצון גם לעבוד הא-לוהים המושכת אותנו כלפי מעלה, ומוציאה אותנו ממקום הנוחות שלנו. כניסה זו נעשית ב”נעשה ונשמע”, ובקבלת עול מלכות שמיים. אולם תנאי הכרחי לה היא השחרור מהתלות באחרים.

האם אדם שמשועבד יכול להיות בן חורין? את הדברים המופלאים שכתב על כך הרב קוק זצ”ל, בהקדמה להגדה של פסח, רבים מכירים: “ההבדל שבין העבד ובין החורין, איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפוך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד”. לאמור: בוודאי שהמציאות החיצונית של שעבוד היא בעלת משמעות מרובה, אולם יש ממד עמוק יותר לחרות זו – החרות הפנימית, וההשתחררות מכל שעבוד.

והשנה בליל הסדר, רוב מוחלט של הציבור, ינכח באתגר המרומם הזה שהקב”ה מציב לנו באופן מיוחד: ליל הסדר המשוחרר ממה שציפינו וממה שאנו רגילים בו בליל הסדר. ללא בני המשפחה, ההורים, הילדים, הנכדים והנינים, כל אחד לפי מצבו; ללא אורחים; בהיקף הרבה יותר קטן של קניות, בישולים ומצרכים; עם חששות כבדים ביחס לעתיד הכלכלי האישי ולדמות הלאומית הרחבה, ועוד דברים רבים שהפכו במשך השנים להיות המאפיינים של לילה זה.

ואף על פי כן – אנו בני חורין, ואנו יכולים ללכת אחר הפה של עצמנו (מונח הלקוח מדברי חז”ל על פתרון החלומות), ולהשתחרר עוד ועוד מחלק מההתמכרויות שלנו, ההרגלים שלנו, הדברים שחשבנו שהכל תלוי בהם, ולקיים את ליל הסדר “נטו”: במהות הפנימית האמיתית שלו. אנו מסוגלים להמיר את בכי הנכאים על הקושי באתגר החרות המשוחררת, ולחוות השנה ליל סדר אחר. בעזרת השם, יבואו עוד ימים טובים מאלה, והשמש תזרח, ואז נוכל להביא את מה שקבלנו השנה בליל הסדר ללילות בשנים הבאות, ולהעצים את החרות המיוחדת שלנו. פסח שמח. מיוחד.

לקריאה נוספת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.