כשרויות ציבוריות ופרטיות

ישיבת אורות שאול

תקציר

כלל מרכזי בדיני כשרות הוא היעדר הצורך באכיפה – "עד אחד נאמן באיסורים". אף על פי כן, השיקול הכלכלי שצפוי להנחות בעלי עסקים גורר צורך עז בפיקוח על שמירת כשרות. אולם נשאלת השאלה: מי ראוי שיהיה הגוף המפקח?

קשה להצביע על מערך כשרות בימינו שאינו נגוע בתחלואים מנהלתיים ומוסריים, ועובדה זו הביאה להעלאת הצעות למנגנוני כשרות 'קהילתית', המסתמכים על הסכם בין בעל העסק לבין הקהילה שאותה הוא משרת, תוך אכיפה המבוססת על מתנדבים מהקהילה עצמה. אכן, הצעה זו נאיבית למדי, שכן גם גופים כאלו אינם חסינים בפני שחיתות, מאבקי כוח ואינטרסים, והכסף הרב המצוי בענייני הכשרות עשוי להיות מכשול גדול מאוד. יתר על כן, כשרות קהילתית תביא לכך שכל קהילה תגדיר הגדרות שונות לכשרות, ודיפרנציאליות זו בעייתית למדי.

ההתלבטות בדבר מנגנון הפיקוח הראוי אינה הלכתית גרידא אלא גם אתית וארגונית; ונדמה שאין פתרון אולטימטיבי ומיטבי. עם זאת, דומה כי ראוי לפצל את תפקיד הפיקוח על הכשרות לשני חלקים. ישנה חשיבות רבה לקיומו של מערך כשרות מרכזי וראוי שהוא ינוהל בידי הרבנות הראשית; ומאידך אין ראוי שהרבנות הראשית תעסוק בפיקוח על הכשרות בבתי העסק. הצעתנו אפוא היא שהרבנות הראשית תשמש כמעין רגולטור המגדיר את התקנים, ואילו גופים קטנים שיעמדו בהגדרות אלו יפקחו על בתי העסק עצמם.

מאמרים נוספים בנושא

מפקד צועק על חייל

המפקד נתן לי פקודה כנגד ההלכה. מה עלי לעשות?

מאמרים

לקראת קורונה של קבע

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

מאמרים

האם ניתן לסמוך על הציבור?

מאמרים

שאלות על מוסר המלחמה

מאמרים

הדאגה לסובלים – חלק ממצוות הצדקה

מאמרים

בנושאים של פיקוח נפש אין מקום להתחבט

סרטונים

יחס היהדות לחלשים ולבעלי מוגבלויות

עוד בצהר לאתיקה

הרב יובל שרלו

מאמרים

"כמו התורה, עלינו להקדים את האנושות בשני צעדים בתחום המוסר"

סרטונים

הרב יובל שרלו בראיון לאמילי והפרופסור כאן ב' על ספרו החדש

דגל ישראל

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: אסא כשר מדבר פוליטיקה, לא אתיקה

שיבולים על רקע שדה

מאמרים

המציאות חזקה מכל תחושה

מאמרים

אחריות האדם לעולמו: כשפיקוח נפש פוגש אחריות סביבתית

מאמרים

כי ישרים דרכי ה' – אתיקה יהודית

מאמרים

עקירת משמעותו של מוסד הרבנות

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב