כי כולנו רקמה אנושית אחת

עלון שבתון, פרשת ויקהל התש"פ 2020

תקציר

מדוע לא פתחה התורה במתן תורה או הקמת האומה הישראלית? איך מתמודדים עם העבודה שיש רוע בעולם? ומה וירוס הקורונה יכול ללמד אותנו כבני אדם?

המאורעות האחרונים מבליטים מאוד את מה שכתבה התורה לאור הסדר המיוחד שלה: כולנו רקמה אנושית אחת. התורה לא פתחה במתן תורה, ואף לא בהקמת האומה הישראלית, או בכל נושא פרטיקולרי אחר. התורה פתחה בכך שכולנו, כל בני האדם ביקום, נבראנו בצלם א-לוהים; כל החברות האנושיות בעולם מורכבות מזכר ונקבה; על כולם מוטל לקיים את העולם ולהמשיך אותו, במצוות "פרו ורבו"; כולם אחראים לניהולו של העולם, על כל מרכיביו, "ורדו בדגת הים ובעוף המיים", וכדו'.

כל זה נחשף לנגד עינינו. כולנו בני אדם. הדבר אינו מבטל את ההבדלים הגדולים, אינו מוחק את המחויבות המוסרית, אינו מבטל את ההבדל בין טמא וטהור ובין טוב לרע, ואינו מערער את עצם קיומם של יסודות לאומיים. הוא רק מבליט את העובדה שישנה תשתית יסודית קודמת לכל אלה. לא זו בלבד, אלא שהיא נוגעת לכל בני האדם ביקום.

יש בזה מבט כואב ומבט אופטימי. צלם הא-לוהים שבאדם הוא בבחינת "צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם". הבחירה החופשית, שהיא מהותו של צלם א-לוהים, מאפשרת לבני האדם לבחור. חלק מבני האדם בחרו בעבר ובוחרים בהווה ברע – להשתמש בכלים המיוחדים שלהם לרצח, אונס, עוול, גזל ופגיעות מוסריות אחרות בעולם. זו התשובה העיקרית לקיומו של הרוע האנושי בעולם: בשעה שאנו שואלים כיצד זה ייתכן שבעולמו של הקב"ה ייעשו מעשי רשע איומים ונוראים אנו מזכירים לעצמנו כי זו משמעותה של בחירה חופשית, ויש אפשרות גם לבחור לעשות את המזעזעים שבמעשים. זה הצל.

אולם האור נמצא במבט האופטימי. מתוך ההטמעה שכל בני האדם הם בעלי צלם א-לוהים, אותו וירוס ביולוגי פוגע בהם ואותה תשתית נשמתית בסיסית ניתנה בכולנו, אנו למדים שיש אפשרות למבט אופטימי, בו יותר ויותר בני אדם יבחרו בטוב, יממשו את היכולת שלהם להביא אור לעולם, וינצלו את הכוח הזה שניתן להם, להיות רקמה אנושית מוסרית אחת.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

אנשים ברחוב

מאמרים

כלל ופרט וכלל

הפגנה שביתת רעב

מאמרים

שביתת רעב – האם זה מוסרי?

מאמרים

איך שומרים על המחלוקת לשם שמיים?

מאמרים

הצעת החוק להסדרת יחסי דת ומדינה

מאמרים

אשפוז בכפייה של נפגעי נפש

סביבון על ספר קודש וברקע חנוכיה

מאמרים

בין מיעוט לאויב – על היחס לגויים ומצוות מחיית עמלק

מאמרים

טירוף הקניות הפך לתכלית במקום לאמצעי

מאמרים

חברה מוסרית נבחנת גם ביחסה לבעלי חיים

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?