כי כולנו רקמה אנושית אחת

עלון שבתון, פרשת ויקהל התש"פ 2020

תקציר

מדוע לא פתחה התורה במתן תורה או הקמת האומה הישראלית? איך מתמודדים עם העבודה שיש רוע בעולם? ומה וירוס הקורונה יכול ללמד אותנו כבני אדם?

המאורעות האחרונים מבליטים מאוד את מה שכתבה התורה לאור הסדר המיוחד שלה: כולנו רקמה אנושית אחת. התורה לא פתחה במתן תורה, ואף לא בהקמת האומה הישראלית, או בכל נושא פרטיקולרי אחר. התורה פתחה בכך שכולנו, כל בני האדם ביקום, נבראנו בצלם א-לוהים; כל החברות האנושיות בעולם מורכבות מזכר ונקבה; על כולם מוטל לקיים את העולם ולהמשיך אותו, במצוות "פרו ורבו"; כולם אחראים לניהולו של העולם, על כל מרכיביו, "ורדו בדגת הים ובעוף המיים", וכדו'.

כל זה נחשף לנגד עינינו. כולנו בני אדם. הדבר אינו מבטל את ההבדלים הגדולים, אינו מוחק את המחויבות המוסרית, אינו מבטל את ההבדל בין טמא וטהור ובין טוב לרע, ואינו מערער את עצם קיומם של יסודות לאומיים. הוא רק מבליט את העובדה שישנה תשתית יסודית קודמת לכל אלה. לא זו בלבד, אלא שהיא נוגעת לכל בני האדם ביקום.

יש בזה מבט כואב ומבט אופטימי. צלם הא-לוהים שבאדם הוא בבחינת "צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם". הבחירה החופשית, שהיא מהותו של צלם א-לוהים, מאפשרת לבני האדם לבחור. חלק מבני האדם בחרו בעבר ובוחרים בהווה ברע – להשתמש בכלים המיוחדים שלהם לרצח, אונס, עוול, גזל ופגיעות מוסריות אחרות בעולם. זו התשובה העיקרית לקיומו של הרוע האנושי בעולם: בשעה שאנו שואלים כיצד זה ייתכן שבעולמו של הקב"ה ייעשו מעשי רשע איומים ונוראים אנו מזכירים לעצמנו כי זו משמעותה של בחירה חופשית, ויש אפשרות גם לבחור לעשות את המזעזעים שבמעשים. זה הצל.

אולם האור נמצא במבט האופטימי. מתוך ההטמעה שכל בני האדם הם בעלי צלם א-לוהים, אותו וירוס ביולוגי פוגע בהם ואותה תשתית נשמתית בסיסית ניתנה בכולנו, אנו למדים שיש אפשרות למבט אופטימי, בו יותר ויותר בני אדם יבחרו בטוב, יממשו את היכולת שלהם להביא אור לעולם, וינצלו את הכוח הזה שניתן להם, להיות רקמה אנושית מוסרית אחת.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

נשק ואפוד - אתיקה של יצוא נשק

מאמרים

ונשמרת מכל דבר רע – על מדיניות ייצוא הנשק של ישראל

מאמרים

חקיקה דתית

מאמרים

אסור לתת למשטרה את הכוח לפטר ראש ממשלה

מאמרים

לחסן את כל ישראל יהיה מורכב, והאתגר המוסרי לא פחות חשוב

שפת הים

מאמרים

המפתח להבנת נפגעי הנפש וכינונה של החברה מצוי בערבות הדדית

מאמרים

The ethical protest: Preserving our rights without devastating our morality

מאמרים

הדאגה לסובלים – חלק ממצוות הצדקה

משה רבינו ולוחות הברית (איור)

סרטונים

הכרה במוסר מצד עצמו

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?