יחס היהדות למערכת המשפט

ישיבת אורות שאול

תקציר

מערכת המשפט המודרנית הנהוגה במדינת ישראל שונה מאוד ממערכת המשפט הנדרשת על פי ההלכה – אף שזו הראשונה מבוססת במידה לא-מבוטלת על המשפט העברי הקדום. כיצד יש להתייחס למערכת המשפט הנהוגה במדינת ישראל, שכאמור אינה עומדת כלל בהגדרותיה של ההלכה?

בכל מסגרת שהיא ישנם ערכים רבים וחשובים שלעיתים מתנגשים זה בזה, וכמאליו עולה הצורך בבחירת נתיב ביניים שיוביל לתוצאה הטובה ביותר. הוא הדין גם ביחס למערכת המשפט: מחד, ישנו צורך גדול במנגנון ליישוב סכסוכים – ודי להיזכר בתוצאות מריבתם של קין והבל כדי להיווכח בחשיבותו של מנגנון כזה; ומאידך, מערכת המשפט התורנית היא מערכת שהשכינה שורה בה, כלשון הפסוק ״בקרב א-להים ישפוט״, והיא אוסרת לפתור סכסוכים באמצעות פנייה לגורם הכרעה חיצוני החורג מדיניה.

אם כן, מה דינם של בתי המשפט שאינם מתנהלים על פי דין התורה? בין הפוסקים מצאנו גישות מספר בעניין זה. בקצה אחד מצויים פוסקים הסבורים שאין לשתף פעולה כלל עם בתי המשפט הללו, גם כאשר נגרם מכך נזק כלכלי; אולם בתלמוד מצאנו מספר חריגות המתירות להתדיין בפני מנגנונים שאינם מושלמים, ובתנ״ך מצאנו את 'משפט המלך' החורג מדיני 'חושן משפט’.
לפיכך, כאשר שני הצדדים מסכימים, ראוי לגשת לדין תורה על מנת ליישב סכסוכים; אולם כאשר אין הסכמה כזו, ישנה לגיטימציה להתדיין בפני ערכאות המדינה אף על פי שהן אינן מתנהלות על פי הנחיות התורה.

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

חילופי ראיות והסגרה בין מדינות: התמודדות מדינת ישראל עם ארגוני פשיעה על פי ההלכה

מאמרים

חוקה – מה, למה ואיך?

סרטונים

דמנציה וערכים יהודים – מפגש 4 ארגון רבני צהר ועמותת עמדא

מאמרים

מימון הוצאות צבאיות ואזרחיות בעקבות מלחמה

מאמרים

חלוקה שוויונית של חיסונים – מה דעת ההלכה?

ועדת סל התרופות תשע"ח 2018- היום שאחרי

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב

מאמרים

להפוך את מדורות ל״ג בעומר להזדמנות

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

מאמרים

"באבוד רשעים רינה" או "בנפול אויבך אל תשמח"?

מאמרים

על ההבדל בין היסטוריה לזיכרון

מאמרים

איך חוגגים השנה את יום העצמאות?

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הבוקר של גל"צ

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הערב של גל"צ