חקיקה דתית

תקציר

חוקים רבים מחוקיה של מדינת ישראל מבוססים על ההלכה, ומכתיבים את החיים הציבוריים במדינה בהתייחס למסורת ישראל העתיקה. בהקשר זה עולות השאלות: האם יש לפעול לזהוּת מוחלטת בין המנגנונים, כך שהמדינה תחייב ציות מוחלט להלכה? האם נבחר ציבור המייצג אזרחים שומרי תורה ומצוות מחויב לתמוך בכל הצעת חוק הדורשת מהמדינה לאכוף צו הלכתי?

הסרטון באדיבות ישיבת אמי״ת אורות שאול

בדיונים פוליטיים יש להגדיר את הדיון בצורה ברורה, החוסכת שימוש מיותר בסיסמאות ובמאבקי אגו ושומרת על ענייניות ודיוק. אם נבקש לדייק את הדיון הפוליטי בחוקים בעלי אופי הלכתי – כגון: שבת, גיור, חמץ בפסח וכד' – ניווכח עד מהרה לגלות כי הדיון אינו עוסק בשאלות הלכתיות ספציפיות אשר שייכות במהותן לבית המדרש ולא לבית המחוקקים. במסגרת הדיונים הפוליטיים השאלה היא מה האחריות שאנו מבקשים להטיל על המדינה בכל הנוגע לקיום מצוות אלו.

באופן תיאורטי, ניתן היה להציע שהמדינה אינה צריכה כלל לאכוף קיום מצוות, משום שאילו תכפה קיום מצוות, האדם לא יקיים את מצוות ה׳ אלא את מצוות המדינה. אומנם המפלגות הדתיות אינן סוברות כך, אך גם הן אינן דורשות מהמדינה לאכוף את קיום מצוות ציצית, לדוגמה, ולחוקק חוקים בעניין.
בדיון שכזה כל עמדה הינה לגיטימית מבחינה דתית – בין אם מפלגה דורשת מהמדינה לאכוף את כל דיני התורה, ובין אם מפלגה אינה מצפה שמהמדינה תאכוף אף לא אחד מדיני התורה. אין בעמדתה של המפלגה כל השלכה על מידת הדתיות שלה, וכל ביקורת על דתיות-יתר או על מיעוט עיסוק בחקיקה דתית הינה חסרת משמעות לדיון.
להבחנה זו יש שתי השלכות חשובות: ראשית, לעמדתם של רבנים יש משקל ככל עמדה של אנשים חכמים ובעלי דעה, אך לא כמחוקקים. ב. נבחרי הציבור מחויבים לציבור בוחריהם, חייבים לממש את יחסם לענייני דת ומדינה כפי שהצהירו לפני הבחירות, ואינם יכולים לטעון כי הם מצייתים לגורם אחר.

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט

בסכנת חיים חובה להאכיל שובת רעב

מאמרים

לקראת קורונה של קבע

מאמרים

בטלה קורונה בטלה אהבה

מאמרים

בני אדם אנחנו, וכולנו טועים

יום השואה - ילד מרים ידיים

מאמרים

יש דברים שלעולם לא נבין – מאמר ליום השואה

מאמרים

הרב שרלו: ניתן לתעדף חולים מחוסנים על פני חולים שלא התחסנו

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

המאבק ומחירו

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור