בתחילת ספר דברים אנו קוראים על הדברים הפשוטים ביותר הנוגעים להנהגה, משפט, מי נחשב ראוי ומהו תפקידו.

“שמוע בין אחיכם ושפטתם בין איש ובין אחיו ובין גרו”- הציווי הזה מכוון בראש ובראשונה לשופטים, אך גם לשאר העם.

מסכת אבות מלמדת גם היא את עיקרון זה- גם לשופטים וגם לכולנו, שעסוקים בשיפוט בכל רגע בחיינו. השופט מצווה להיות ישר והגון ועקבי. להקשיב, לא לסלף דברים ולשפוט ביושר גם אדם או דעה שאינך מסכים איתה. וכשאנו מנסים לפעול עפ”י אותם עקרונות ששופט אמור לפעול על פיהם, המרחב הציבורי כולו הופך להיות צודק, ישר, אמיתי, כנה ומלא בהקשבה.

סגור לתגובות.