הקלטה ופרסום של שיחות פרטיות

תקציר

תקציר

פרסום סודותיו של אדם היא פגיעה חמורה מאד באדם עצמו, אך גם בחברה כולה, שעלולה להיגרר לקיום המבוסס על חשדנות ואי-אמון. פרסום זה חמור אף יותר כאשר מדובר בבעלי תפקידים, משום שהדבר מונע מהם לבצע את עבודתם נאמנה, וכן עשוי להרתיע אנשים מלפנות לעזרה מקצועית אם יזדקקו לה.

אולם, אחד העקרונות היסודיים ביותר של האתיקה הוא שאין עיקרון אבסולוטי התקף בכל מצב. גם בנושא הזה, ישנם מקרי קיצון בהם אדם עשוי להוות סכנה לחברה, וראוי לפרסם את סודותיו על מנת למנוע ממנו לפגוע בחברה. יתר על כן, המאבק בעבירות שנעשות בחדרי חדרים מבוסס על צילום או הקלטה של אנשים, ופרסום הקלטות אלה.

למעשה, נקודת המוצא צריכה להיות שאין לפרסם הקלטות של אדם, ורק במקרים קיצוניים ביותר יש לעשות זאת; המקרה של יאיר נתניהו לא היה כזה, ולכן לא ראוי היה לפרסם את ההקלטות ברבים.

התפרסם לראשונה ב״מקור ראשון״, 19.01.18

גילוי סוד

"הולך רכיל מגלה סוד" – במילים אלה הגדיר ספר משלי את סלידתו העמוקה מפרסום סודות, בדרכים השונות לגילוי זה. בזמנו זה היה על ידי דיבור; בזמננו, בין השאר, על ידי הקלטת שיחות. הסלידה העמוקה נובעת בשל הפגיעה הקשה המתחוללת במעגלים הולכים ומתרחבים. זוהי פגיעה באדם – שדבריו מודלפים, ומה שביקש שיהיה בחדרי חדרים, או בשעת חולשה שלו, הופך להיות נחלת הכול; זוהי פגיעה במהלך החברתי, המקרב אותנו לאותו מצב שירמיהו מקונן עליו: "…איש מרעהו הישמרו, ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח עקוב יעקב, וכל רע רכיל יהלך" (ירמיהו ט, ג); החשדנות, חוסר האמון, הפחד המתמיד, החשש מפני הקרובים לנו ביותר – כל אלה הופכים את החיים לבלתי נסבלים, ומובילים לבדידות ולאטימות חברתית.

כאשר מדובר בבעלי תפקידים – המצב הוא חמור פי כמה. סודיות רפואית, לדוגמה, הוכרה הן כעיקרון הלכתי והן כעיקרון אתי. היא מרחיבה את האיסור להדליף או להקליט הרבה מעבר לאנשים המעורבים בסיפור עצמו. שכן, רבים יימנעו מללכת לטיפול רפואי, או לטיפול נפשי, אם יסברו שאינם מוגנים. הדבר נכון גם לגבי שמירת חיסיון המקורות של העיתונאים, או האיסור על אנשי אבטחה להדליף דבר כלשהו מהמאובטחים שהם מגינים אליהם. כאמור, חומרת פרסום העניינים הסודיים האלה גדולה פי כמה, כיוון שהיא יוצרת רתיעה ממיצוי התפקיד החשוב שיש לבעלי מקצוע אלה.

איזונים

האם הדברים נכונים בכל תנאי ובכל מצב? האם ניתן לומר קטגורית שמדובר באיסור מוחלט שאין לו חריגים? אחד מעקרונות היסוד באתיקה הוא שלעולם אין עיקרון שהוא נכון תמיד, בכל תנאי ובכל מצב, כי אנו מוצאים את עצמנו פעמים רבות במפגש עקרונות מגוון. גם בדיון על סודיות רפואית עולים מצבי הקצה של הגבלת חובה זו – כאשר מדובר על חולה HIV הממשיך להדביק אנשים אחרים, או חולה באפילפסיה חמורה הממשיך לנהוג ברכב; הדברים נכונים גם לגבי חובת סודיות עיתונאית, וכן גם בעולם הרבני עצמו. במקום בו יש סכנה לציבור – חובה לפרסם.

לא זו בלבד, אלא שחלק מהמאבק בעבירות חמורות הנעשות בחדרי חדרים – כגון שוחד, אונס, סחיטה באיומים – מותנה בכך שתהא אפשרות צילום או הקלטה שיהיו קבילים כדי להוכיח את העבירה. הימנעות משימוש בכלים אלה כאשר מדובר באותם מצבים היא עצמה מעשה לא מוסרי. מקרים אלה מלמדים כי קשה מאוד למתוח את הקו במקום בו המדויק בו אכן קיימת חובה לפרסם קלטות, לפגוע בחובת הסודיות, ולבגוד באמון שניתן באדם. אין כאן מקום לדיון מתלהם, שטחי או מניפולטיבי, אלא לצורך עמוק לנסות לסמן את הקו הזה במקום האפשרי לו.

מסקנה

כיצד? נקודת המוצא צריכה להיות שפרסום שיחה, אירוע פנימי, מצב רפואי או קשר אינטימי – הוא מעשה פסול מבחינה מוסרית והלכתית, וחובה להימנע ממנו. כאשר מדובר באיש מקצוע או במשרת אמון – הדבר חמור פי כמה. הדברים פוגעים פגיעה חמורה בין במעורבים במקרה ובין במערכת החברתית כולה. ברם, ישנם מצבי קיצון בהם הדבר מוצדק, וזאת כאשר אי-פרסום משמעו סכנה של ממש או פגיעה חמורה באנשים אחרים. הדבר אמנם מותיר מרווח מתמיד לדיון במצבי קיצון – האם אכן מדובר במקרה כזה, ומובן הדבר שאין אלגוריתם מתמטי שיכול לקבוע האומנם נוצר מצב חיוני לפרסום. חובת ההוכחה שאכן זה המצב והצדקת הטיעון מוטלת במצבים אלה על המפרסם, שחייב להיות מודע שהוא עושה מעשה חריג מאוד וחמור מאוד, ועל כן נדרשות הצדקות מעולות כדי להתיר את החריגה הזו.

האם המקרה של יאיר נתניהו היה חריג כזה? מסופקני. מה שנחשף לעיני הציבור הוא חלק מתמונה בעייתית מאוד, אולם לא ניתן לומר שמדובר בפגיעה או בסכנה חמורה, וקשה אפוא להצדיק כל דבר שקשור בקלטות האלה – בין מה שנחשף בהן, ובין עצם פרסום הדבר ברבים.

 

להרחבה:
בנושא גילוי סוד וחדירה לפרטיות של אדם ללא רשות, ראו נייר העמדה ״אבחון גרפולוגי של אדם בלא קבלת רשותו״

 

בחזרה לאתיקה של המרחב הציבורי

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

האם ניתן לסמוך על הציבור?

מאמרים

אין ברירה – כולנו ביחד

מאמרים

הלקח שצריך ללמוד מ"פגסוס"

מאמרים

קוד אתי לפיטורים – אל תשכחו את המוסר

מאמרים

האתיקה של האלגוריתם

מאמרים

פגיעת הברק: ומה עושים כשלא ניתן לחפש אשמים?

סרטונים

הדיון בנושא חשדות רצח מחבלי נוחב'ה ע"י חיילים ב7/10 – הרב יובל שרלו, בראיון ב"כאן מורשת"

ידיים אוחזות באקדח

מאמרים

למה יש רציחות שהן בסדר מבחינתנו?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: דברו איש אמת את רעהו – אתיקה והתיקון הנדרש בצומות

מאמרים

הרב יובל שרלו: האם מותר להרוג מחבל שבא לפגוע ביהודים?

סרטונים

הדיון בנושא חשדות רצח מחבלי נוחב'ה ע"י חיילים ב7/10 – הרב יובל שרלו, בראיון ב"כאן מורשת"

מאמרים

בדרך אל היעד

מאמרים

יום הכיפורים – עכשיו

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: המגבלות האתיות של תרומת איברים

מאמרים

פוליטיקה של הסכמות

סרטונים

הרב שרלו: זיכרונות מקרב סולטן יעקב