העם יקבע – בכל מצב?

תקציר

יש הטוענים כי "העם הוא הקובע את שלטונו ולא אף אחד אחר", אך האם טענה זו נכונה בכל מצב? האם רצון העם הוא הקובע גם כאשר ראש הממשלה נמצא בהליך משפטי?

הטיעון ש"העם הוא הקובע את שלטונו ולא אף אחד אחר" אינה נכונה גם לדעת הטוענים כי צריך להמתין לפסק דין חלוט, שהלוא הם מסכימים שבמצב כזה – אכן, גם אם העם בוחר במועמד מסוים הוא אינו יכול לעמוד בראשות הממשלה. לאמור: המחלוקת היא בשאלה היכן יש למתוח את הקו, המחלוקת בנושאים אלה לגיטימית, ויש היגיון בכל אחת מהשיטות.

את עמדתי ביחס לראש ממשלה, מכל מפלגה שהיא, וללא קשר למפלגתיות, שהוגש נגדו כתב אישום כתבתי כבר לפני למעלה משנה: אסור לתת ביד פקיד את הסמכות להפיל ממשלה. זו הייתה עמדת מחוקקי החוקים, זה המצב החוקי היום, ואני חושב שהוא נכון, על אף הכאב הגדול שהוא גורם. אין בדברים אלה פטור מציפייה כי אדם שנמצא תחת כתבי אישום לא יעמיד את עצמו לבחירה כראש ממשלה, ואני מצטער שזו לא נורמה מובנת מאליה, אולם זו החלטתו שלו, ואיני חושב שבית המשפט רשאי להתערב בכך. אדגיש שוב שאיני כותב זאת על רקע המציאות שאנו עומדים בתוכה עתה, אלא כשיטה עקרונית לסדרי השלטון.

צריך בכלל להתרגל לא לקבוע את העמדה לאור סיטואציה מסוימת, ולא לגייס את העמדה האתית והמוסרית לצרכים פוליטיים. עמדה צריכה להיות עקבית ושיטתית, בכל הקשר ובכל מפלגה.

האם ניתן לשנות את החוק? האם ניתן להכריע כי אנו, כחברה הישראלית, מעוניינים לקבוע נורמה אחרת, שתחייב ראש ממשלה להתפטר, או תאסור על נשיא המדינה להטיל עליו את המשימה?

התשובה היא חיובית. ברם, לאור עיקרון אחד, שאף הוא עקבי ושיטתי: מכאן והלאה. זו עמדתי העקבית והשיטתית, גם כשאני תומך בחוקים מסוימים, כמו בשינוי המועצה הבוחרת לרבנות הראשית. לכן, אני מציע בכאב לרדת מהנושא המשפטי ולשוב לשדה הציבורי, ששם בהחלט יש טיעונים כבדי משקל נגד מצב כזה.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

שימוש מניפולטיבי ב״חופש הדיבור״

מאמרים

האם איש ציבור שחטא זכאי להזדמנות שניה?

מאמרים

שקיפות מנהלית לאור ההלכה

מאמרים

מי ראשון? המבחן המוסרי של חיסוני הקורונה

מאמרים

לחסן את כל ישראל יהיה מורכב, והאתגר המוסרי לא פחות חשוב

מאמרים

הרב שרלו: "מדינת ישראל אינה מנוהלת בנושאים הכי חיוניים לקיומנו"

בסכנת חיים חובה להאכיל שובת רעב

ידיים אוחזות באקדח

מאמרים

למה יש רציחות שהן בסדר מבחינתנו?

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?