המאבק בקורונה וגזירות חכמים

"שבתון" פרשת וארא התשפ"א

תקציר

עולם גזירותיהם של חכמים ודיני דרבנן הוא אחד העולמות המרתקים ביותר בהשתלשלותה של תורה. המפגש עם הניהול הציבורי של משבר הקורונה הוא אחד המקומות החזקים ביותר להעצמת ההתקשרות לגזירות חז"ל.

עולם גזירותיהם של חכמים ודיני דרבנן הוא אחד העולמות המרתקים ביותר בהשתלשלותה של תורה. הוא מעלה שאלת יסודיות ועמוקות ביותר: מדוע מה שלא אסרה התורה – אוסרים חכמים; מה טיב הסמכות של החכמים לגזור גזרות; מהי המשמעות של מי שעובר על גזירותיהם של חכמים; מדוע חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה, ועוד ועוד. אלו שאלות רעיוניות עמוקות, שמיום שהתחילו להיכתב בירורים רעיוניים על התורה תפשו את אחד המקומות המרכזיים ביותר.

המפגש שלנו עם הגזירות מתקיים גם במישורים אחרים, והוא המישורים המעשיים. חלק גדול מהגזירות הן גזירות מכליליות; ההלכה מתנגדת לדיון פרטני ומדברת על הכלל, ופעמים רבות אנו מוצאים את הטיעון "אם כן – נתת דבריך לשיעורין; ההלכה מייחסת כובד ראש לטיעון המדרון החלקלק, ומזהירה את כולנו שלא להתקרב לקצה; גזירות דרבנן מביאות לא אחת לקשיים מעשיים ונפשיים, ועוד ועוד. ואף על פי כן – אנו מקפידים בהן ושומרים עליהן, כחלק ממהותה של התורה שבעל פה, ולא זו בלבד, אלא שפעמים אנו אפילו מברכים עליהן "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", על אף שהן עצמן לא כתובות במפורש בתורה.

המפגש עם הניהול הציבורי של משבר הקורונה הוא אחד המקומות החזקים ביותר להעצמת ההתקשרות לגזירות חז"ל. הנה לפנינו ניצב ניסיון לעשות סגר, עם אין ספור יוצאים מן הכלל, ו"נתינת דברים לשיעורין" – והוא לא פועל; היה ולפנינו ניצבות הצהרות מרוממות על סדרי קדימויות לקבלת החיסון הוגנים וצודקים, הנתמכים אך ורק בסיבות רפואיות – אך תהליך הפריצה שלהן התחיל בשל מצבים חריגים, והביא לשיטפון של ממש בחוסר האחריות שלו. הדבר נכון גם לכיוון ההפוך – אין גוזרין גזירה על הציבור אם אין הוא יכול לעמוד בה, והניסיון לגזור גזירות בלתי אפשריות – אינו מחזיק מעמד; אין גוזרין גזירה לגזירה, וצריך שלא להקים מחסום על מחסום ועוד ועוד.

לאמור: הרבה מאוד נוכל ללמוד על היחס הראוי לגזירות חז"ל, על החיוניות שלהן, על הפקחות והריאליות של חכמים שהכירו את טבע בני האדם ואת החוקים החברתיים הפועלים על הציבור, וייסדו עולם מרתק ומחייב של גזירות, אך עם כללים הסובבים אותם. הרב קוק זצ"ל הדגיש שהעולם של דיני דרבנן לא נועד רק להרחיק את האדם מן העבירה, אלא גם "לעשות סייג לתורה", במובן ההכרה שצריך להתרחק לא רק מהדברים הבעייתיים עצמם  – כי אם גם מהפריפריה שלהם. יש ביד המבט ההדדי שבין ניהול המשבר והצלחתו החלקית מאוד, ובין עולם גזירות חכמים להעשיר את ההבנה שלנו בתהליכים הלכתיים רבים, ולהפוך אותנו למחויבים יותר בין לשמירה על כללי הבריאות, ובין על כל דיני דרבנן בתחומים השונים.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

נשיא בעמך – בעושה מעשה עמך

מאמרים

חלוקה שוויונית של חיסונים – מה דעת ההלכה?

מאמרים

תאונות יקרו רגע לפני ההגעה הביתה

ניירות עמדה

הגבלת ייצוא נשק למדינות וגופים שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם

מאמרים

מהו הגבול בין מחאה לגיטימית לפגיעה במנהיג ציבור?

ציור של דוד המלך נלחם בגוליית

מאמרים

סיר לחץ ציבורי – על האסון בהר מירון

מאמרים

חקיקה דתית

מאמרים

חובת ההוכחה מוטלת על מי שמבקש להטיל סגר

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?