המאבק בקורונה וגזירות חכמים

"שבתון" פרשת וארא התשפ"א

תקציר

עולם גזירותיהם של חכמים ודיני דרבנן הוא אחד העולמות המרתקים ביותר בהשתלשלותה של תורה. המפגש עם הניהול הציבורי של משבר הקורונה הוא אחד המקומות החזקים ביותר להעצמת ההתקשרות לגזירות חז"ל.

עולם גזירותיהם של חכמים ודיני דרבנן הוא אחד העולמות המרתקים ביותר בהשתלשלותה של תורה. הוא מעלה שאלת יסודיות ועמוקות ביותר: מדוע מה שלא אסרה התורה – אוסרים חכמים; מה טיב הסמכות של החכמים לגזור גזרות; מהי המשמעות של מי שעובר על גזירותיהם של חכמים; מדוע חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה, ועוד ועוד. אלו שאלות רעיוניות עמוקות, שמיום שהתחילו להיכתב בירורים רעיוניים על התורה תפשו את אחד המקומות המרכזיים ביותר.

המפגש שלנו עם הגזירות מתקיים גם במישורים אחרים, והוא המישורים המעשיים. חלק גדול מהגזירות הן גזירות מכליליות; ההלכה מתנגדת לדיון פרטני ומדברת על הכלל, ופעמים רבות אנו מוצאים את הטיעון "אם כן – נתת דבריך לשיעורין; ההלכה מייחסת כובד ראש לטיעון המדרון החלקלק, ומזהירה את כולנו שלא להתקרב לקצה; גזירות דרבנן מביאות לא אחת לקשיים מעשיים ונפשיים, ועוד ועוד. ואף על פי כן – אנו מקפידים בהן ושומרים עליהן, כחלק ממהותה של התורה שבעל פה, ולא זו בלבד, אלא שפעמים אנו אפילו מברכים עליהן "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", על אף שהן עצמן לא כתובות במפורש בתורה.

המפגש עם הניהול הציבורי של משבר הקורונה הוא אחד המקומות החזקים ביותר להעצמת ההתקשרות לגזירות חז"ל. הנה לפנינו ניצב ניסיון לעשות סגר, עם אין ספור יוצאים מן הכלל, ו"נתינת דברים לשיעורין" – והוא לא פועל; היה ולפנינו ניצבות הצהרות מרוממות על סדרי קדימויות לקבלת החיסון הוגנים וצודקים, הנתמכים אך ורק בסיבות רפואיות – אך תהליך הפריצה שלהן התחיל בשל מצבים חריגים, והביא לשיטפון של ממש בחוסר האחריות שלו. הדבר נכון גם לכיוון ההפוך – אין גוזרין גזירה על הציבור אם אין הוא יכול לעמוד בה, והניסיון לגזור גזירות בלתי אפשריות – אינו מחזיק מעמד; אין גוזרין גזירה לגזירה, וצריך שלא להקים מחסום על מחסום ועוד ועוד.

לאמור: הרבה מאוד נוכל ללמוד על היחס הראוי לגזירות חז"ל, על החיוניות שלהן, על הפקחות והריאליות של חכמים שהכירו את טבע בני האדם ואת החוקים החברתיים הפועלים על הציבור, וייסדו עולם מרתק ומחייב של גזירות, אך עם כללים הסובבים אותם. הרב קוק זצ"ל הדגיש שהעולם של דיני דרבנן לא נועד רק להרחיק את האדם מן העבירה, אלא גם "לעשות סייג לתורה", במובן ההכרה שצריך להתרחק לא רק מהדברים הבעייתיים עצמם  – כי אם גם מהפריפריה שלהם. יש ביד המבט ההדדי שבין ניהול המשבר והצלחתו החלקית מאוד, ובין עולם גזירות חכמים להעשיר את ההבנה שלנו בתהליכים הלכתיים רבים, ולהפוך אותנו למחויבים יותר בין לשמירה על כללי הבריאות, ובין על כל דיני דרבנן בתחומים השונים.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

ניירות עמדה

האם מנהיג ציבור שחטא והורשע יכול לשוב לתפקידו? [נייר עמדה]

מאמרים

שמאל דוחה, ימין מקרבת – על החיים בשכנות עם הערבים

ראש ממשלה בכלא

הדחת מנהיג שהורשע מתפקידו

חזית של בניין מגורים

מאמרים

וחי אחיך עמך

מאמרים

מיהו המנהיג הראוי? כך תזהו את הקווים לדמותו

מאמרים

המאבק בקורונה וגזירות חכמים

מאמרים

חלוקה שוויונית של חיסונים – מה דעת ההלכה?

מאמרים

הרב שרלו: "מדינת ישראל אינה מנוהלת בנושאים הכי חיוניים לקיומנו"

עוד בצהר לאתיקה

הרב יובל שרלו

מאמרים

"כמו התורה, עלינו להקדים את האנושות בשני צעדים בתחום המוסר"

סרטונים

הרב יובל שרלו בראיון לאמילי והפרופסור כאן ב' על ספרו החדש

דגל ישראל

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: אסא כשר מדבר פוליטיקה, לא אתיקה

שיבולים על רקע שדה

מאמרים

המציאות חזקה מכל תחושה

מאמרים

אחריות האדם לעולמו: כשפיקוח נפש פוגש אחריות סביבתית

מאמרים

כי ישרים דרכי ה' – אתיקה יהודית

מאמרים

עקירת משמעותו של מוסד הרבנות

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב