הדילמה האתית – חלק 2 בסדרה

תקציר

בשיעור ״מהי אתיקה?״ למדנו כי ישנם יסודות אתיים מוחלטים המסייעים לנו להכריע בשאלת המעשה הראוי. אכן יסודות אלו עשויים להקל עלינו, אולם אין זו אלא תחילת הדרך. אתיקה, כידוע, מבוססת על דילמות שמורכבות מעצם מהותן משני צדדים (לפחות) ואשר נדרש להכירם על בוריָם.

לפיכך, בראש ובראשונה דורש הדיון האתי את פרישׂתם של כלל השיקולים הקיימים, שאינם שווים בהכרח במשקלם: יש מהם הקשורים לשאלה הנידונה באופן ישיר; ויש מהם הקשורים באופן עקיף בלבד. תפיסת המחלוקת העולה ממקורות היהדות מלמדת כי לכל אחד מהשיקולים הללו ישנה חשיבות, ועלינו להכירם כדי לראות את מלוא רוחב התמונה.

אלא שדילמה אתית דורשת גם הכרעה. סוג אחד של הכרעה הוא הכרעה מוחלטת לצד אחד, מתוך העדפת השיקולים התומכים בצד זה על פני זולתם. בהכרעה המוחלטת יש מידה מסוימת של פיתוי משום שהיא חד-משמעית ופרקטית למדי. עם זאת, חסרונותיה בצידה, משום שהיא סותרת במידת מה את עקרון הדילמה, מבטלת כליל את השיקולים שתומכים בצד הנגדי ורואה בהם איִן ואפס.

סוג שני של הכרעה הוא הליכה מתמדת בין שני צדדי הדילמה, והוא מעורר באורח קבע את השאלה מהו קו הגבול המדויק שבין שני הצדדים, כאשר כל מקרה דורש דיון לגופו ועיון מחודש במכלול השיקולים ובחשיבותם באותו הֶקשר. יתר על כן, על פי הגדרתו, משתנה אופן הכרעה זה ממקרה למקרה והוא אינו מסוגל להציע משנה אחידה ועקבית.

כיצד יש להכריע בין שתי אפשרויות ההכרעה עצמן? זו אומנם אינה דילמה אתית, אולם זוהי השאלה שתתלווה מעתה לכל דילמה אתית.

לסרטון 1 בסדרה: מבוא לאתיקה

לסרטון 3 בסדרה: האם ישנה אתיקה יהודית?

מאמרים נוספים בנושא

סרטונים

יחס היהדות לחלשים ולבעלי מוגבלויות

סרטונים

קדימות בטיפול רפואי – ניתוח מכתבו של ר' שלמה זלמן אויערבך

מאמרים

באילו מקרים מותר- ואף חובה- לומר לשון הרע? מבט אתי לפרשת "אחרי מות-קדושים"

סרטונים

הרב שרלו בתכנית "מהצד השני" על האסון במירון

שו״ת אתיקה

ייעוץ הלכתי-אתי לחולה ולבני המשפחה- צהר עד מאה ועשרים

סרטונים

אתיקה מדעית

סרטונים

"הקם להרגך השכם להורגו"

סרטונים

האם אחריות למחלה משפיעה על קדימות בטיפול?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב

מאמרים

להפוך את מדורות ל״ג בעומר להזדמנות

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

מאמרים

"באבוד רשעים רינה" או "בנפול אויבך אל תשמח"?

מאמרים

על ההבדל בין היסטוריה לזיכרון

מאמרים

איך חוגגים השנה את יום העצמאות?

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הבוקר של גל"צ

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הערב של גל"צ