הבטחות צריך לקיים

ישיבת אורות שאול

תקציר

לעיתים נדרשים נבחרי ציבור להתפשר על עקרונותיהם בניגוד למצע הבחירות שעליו הצהירו, ובניגוד להבטחות שהבטיחו לבוחריהם, על מנת לאפשר את קיומה של מערכת שלטונית דמוקרטית. כמאליה עולה השאלה: מהי חובתם של נבחרי הציבור לעמוד במילתם ומהיכן היא נובעת?

למחויבויותיו השונות של אדם שני מקורות סמכות, זה ההלכתי-משפטי וזה המוסרי, וכל אחד מהם מתואר בשפה שונה וחל על מרחב שונה. כך, לדוגמה, אם אדם הבטיח להעניק סכום כסף מסוים לחברו, אין כל אפשרות לעגן מחויבות זו במישור המשפטי – ללא שטר, חוזה או קניין. "קניין דברים אינו קניין” ועל כן אין לכך כל משמעות משפטית-הלכתית. למרות זאת, כלפי עצמו מחויב האדם לעמוד בדיבורו, מכוחו של הפסוק ״מוצא שפתיך תשמור ועשית…״.

דברים אלו נכונים על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשי ציבור. מבחינה משפטית, נבחרי ציבור אכן אינם מחויבים לעמוד בהבטחות שנאמרו טרם הבחירות, ואילו היו מחויבים להבטחותיהם לחלוטין, לא היו מפלגות שונות יכולות להתפשר ולמצוא את עמק השווה – שהינו מאבני היסוד של השיטה הדמוקרטית. אולם מבחינה אתית-מוסרית, נבחרי הציבור מחויבים כלפי ציבור בוחריהם, ומשעה שנבחרו אינם רשאים לפעול על פי מצפונם האישי אלא על פי השליחות שלה התחייבו. לכן, מחויבים נבחרי הציבור להצביע כפי שבוחריהם היו רוצים, ולכן גם עליהם להימנע מראש, במהלך קמפיין הבחירות, מהבטחות מסוימות שאין סופן להתקיים.

שפת המוסר מחייבת אפוא את האדם לעמוד בהבטחותיו ולחיות בכנות ובנאמנות; וראוי לה למדינה יהודית שתתקיים על אדני האמינות והנאמנות. "וצדיק באמינותו יחיה".

מאמרים נוספים בנושא

סרטונים

להט"ב בחברה הדתית

סרטונים

הממצא האקראי במחקר הגנטי

סרטונים

מוסר מלחמה מודרני מול מוסר המלחמה של התורה

ארנב בטבע

סרטונים

צער בעלי חיים ביהדות

סרטונים

קדימות בטיפול רפואי – ניתוח מכתבו של ר' שלמה זלמן אויערבך

סרטונים

צדק חלוקתי בין מדינתי במתן חיסונים – אתיקה והלכה

סרטונים

מה יותר חמור: לגרום נזק לאחר או לעצמי?

מאמרים

כשרויות ציבוריות ופרטיות

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

רב ראשי יבחר ע"י הציבור. הוא אינו ממונה או מונחת

מגילת אסתר

מאמרים

פסק הלכה מיוחד: כיצד לחגוג את פורים בצל המלחמה?

מאמרים

הרב יובל שרלו על מסקנות הוועדה לחקר אסון מירון: "לעולם צריך המקרה הבא לעמוד לנגד עינינו"

מאמרים

להתכלל ולא להיפרד

מאמרים

הרב יובל שרלו על סערת פרס ישראל: רק כך לא ניתן לטרור לנצח