הבטחות צריך לקיים

ישיבת אורות שאול

תקציר

לעיתים נדרשים נבחרי ציבור להתפשר על עקרונותיהם בניגוד למצע הבחירות שעליו הצהירו, ובניגוד להבטחות שהבטיחו לבוחריהם, על מנת לאפשר את קיומה של מערכת שלטונית דמוקרטית. כמאליה עולה השאלה: מהי חובתם של נבחרי הציבור לעמוד במילתם ומהיכן היא נובעת?

למחויבויותיו השונות של אדם שני מקורות סמכות, זה ההלכתי-משפטי וזה המוסרי, וכל אחד מהם מתואר בשפה שונה וחל על מרחב שונה. כך, לדוגמה, אם אדם הבטיח להעניק סכום כסף מסוים לחברו, אין כל אפשרות לעגן מחויבות זו במישור המשפטי – ללא שטר, חוזה או קניין. "קניין דברים אינו קניין” ועל כן אין לכך כל משמעות משפטית-הלכתית. למרות זאת, כלפי עצמו מחויב האדם לעמוד בדיבורו, מכוחו של הפסוק ״מוצא שפתיך תשמור ועשית…״.

דברים אלו נכונים על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשי ציבור. מבחינה משפטית, נבחרי ציבור אכן אינם מחויבים לעמוד בהבטחות שנאמרו טרם הבחירות, ואילו היו מחויבים להבטחותיהם לחלוטין, לא היו מפלגות שונות יכולות להתפשר ולמצוא את עמק השווה – שהינו מאבני היסוד של השיטה הדמוקרטית. אולם מבחינה אתית-מוסרית, נבחרי הציבור מחויבים כלפי ציבור בוחריהם, ומשעה שנבחרו אינם רשאים לפעול על פי מצפונם האישי אלא על פי השליחות שלה התחייבו. לכן, מחויבים נבחרי הציבור להצביע כפי שבוחריהם היו רוצים, ולכן גם עליהם להימנע מראש, במהלך קמפיין הבחירות, מהבטחות מסוימות שאין סופן להתקיים.

שפת המוסר מחייבת אפוא את האדם לעמוד בהבטחותיו ולחיות בכנות ובנאמנות; וראוי לה למדינה יהודית שתתקיים על אדני האמינות והנאמנות. "וצדיק באמינותו יחיה".

מאמרים נוספים בנושא

סרטונים

דמנציה וערכים יהודים מפגש 2 – ארגון רבני צהר ועמותת עמדא

סרטונים

מוסר מלחמה מודרני מול מוסר המלחמה של התורה

סרטונים

איך אומרים שמע ישראל בשפת הסימנים? [נגישות יהודית]

סרטונים

סערת הקורונה – מה הקב"ה רוצה מאיתנו בזמן הזה?

סרטונים

האם אחריות למחלה משפיעה על קדימות בטיפול?

מאמרים

מה גורם לצרעת? מבט אתי לפרשת "תזריע – מצורע"

סרטונים

הבטחות צריך לקיים

סרטונים

יחס היהדות לחלשים ולבעלי מוגבלויות

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?