בית » קורסים באתיקה יהודית » אתיקה של המחלוקת » האתיקה של המחלוקת

האתיקה של המחלוקת

מאת הרב יובל שרלו
מקור התמונה

קורס זה עוסק באתיקת המחלוקת של היהדות.

שיעור המבוא עוסק באופן בו העריכו חכמינו את המחלוקת. היו מהם שתפסו אותה כתופעה שלילית בעיקרה, ‘תאונה’ שמוטב להימנע ממנה, והיו שראו את המחלוקת כתופעה חיובית ולכתחילאית

בשיעור השני ניגש אל הדיון האתי עצמו. נבחן את החובות המוטלות על היחיד והציבור במסגרת האתיקה של המחלוקת.

בסופו של דבר, את המחלוקת יש להכריע לטובת אחת הדעות. השיעורים השלישי, הרביעי והחמישי עוסקים ביחס כלפי הדעות האחרות.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד