קורס זה עוסק באתיקת המחלוקת של היהדות.

שיעור המבוא עוסק באופן בו העריכו חכמינו את המחלוקת. היו מהם שתפסו אותה כתופעה שלילית בעיקרה, ‘תאונה’ שמוטב להימנע ממנה, והיו שראו את המחלוקת כתופעה חיובית ולכתחילאית

בשיעור השני ניגש אל הדיון האתי עצמו. נבחן את החובות המוטלות על היחיד והציבור במסגרת האתיקה של המחלוקת.

בסופו של דבר, את המחלוקת יש להכריע לטובת אחת הדעות. השיעורים השלישי, הרביעי והחמישי עוסקים ביחס כלפי הדעות האחרות.

סגור לתגובות.