דיני לשון הרע לא נועדו כדי למנוע אפשרות של דיון פתוח, ברירת האפשרויות הטובות ביותר, ניתוח יצירות ספרותיות או אפילו דברי תורה וכדו’. חלק בלתי נפרד מדמות האדם שנחנן בדעת היא היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין מובחר למשפיל, והדיון על כך הוא חלק בלתי נפרד מהנושא. אנו מוצאים זאת בכל מחלוקת בעולמם של חכמים, בהם הם ביקרו פירושים מסוימים וטענו כי הם לא נכונים, או שדרכו של המחבר אינה עולה בקנה אחד עם הדרך בה יש ללמוד, וזה הבסיס לכל עולמה המבורך של המחלוקת. אין צורך להגדיר זאת כ”לשון הרע לצורך”, אלא כדבר מה הרבה יותר עמוק בתודעת האדם ובתרבותו התורנית והאנושית.

ההלכה אפוא אינה אוסרת את הביקורת, וניתן אפילו לומר שהיא מחייבת אותה (מהכיוון של “לא תעמוד על דם רעך”), אולם היא תובעת מהמבקר לעמוד בקריטריונים דומים לאלה של לשון הרע לצורך, לאמור: ישרות בכוונה לשם העניין עצמו, ולא כדי לסגור חשבונות עם כותב הספר; ביקורת לאחר קריאת הספר עצמו לא בחיפוף; התייחסות עניינית לספר ולא לסופר, וכדו’.

מעבר לכך קיימת גם הקריאה בעין טובה והחומלת. היא לא צריכה לעוות את הביקורת ובגללה לכתוב דברים שאינם נכונים, אך “לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות” וביקורת יכולה להיות מדויקת וקשה אך לא פוגעת, מבהירה את אפשרויות התיקון ולא את החורבן וכדו’. גם כאשר מדובר במשהו שאתה כינית אותו כ”לשון הרע לצורך”, וכאמור – ביקורת ספרים היא חלק בלתי נפרד מצורך – אין אנו פטורים מהעדינות ומהרגישות, ומהמודעות לכך כי מאחורי הספר נמצא אדם שכתב אותו, וזו יצירה חשובה לו, ועל כן הרגישות שלנו לאותו אדם צריכה להשפיע על הסגנון ועל המעטפת של הדברים שאותם אנו כותבים.

אולי יעניין אותך גם:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.