קורס זה של ״אתיקה יהודית״ עוסק במבואות לאתיקה, וביחס בינה לבין עולם החכמה היהודי.
שיעור הפתיחה (מבוא מקוצר לאתיקה) מגדיר מהי אתיקה, ומהו מקומה במכלול הפילוסופיה. כיוון שכך, אפשר היה להניח שאין ליהדות שום תרומה לדיון האתי, כך שבעצם אין דבר כזה אתיקה יהודית. לחילופין, ניתן היה לחשוב שהמסורת היהודית ועולם ההלכה והמוסר היהודי, אינם מכירים כלל באתיקה כדבר מחייב או אפילו בר חידוש לאדם שומר תורה ומצוות.
השיעור השני (האם יש צורך בכלל בתחום “אתיקה יהודית”?) עומד על החשיבות של האתיקה לעולם התורה ולאדם שומר תורה ומצוות, ועל החידושים שיש בה על ההלכה, האמונה והמוסר היהודיים.
השיעורים השלישי (מקורותיה של האתיקה היהודית- חלק א׳) והרביעי (מקורותיה של האתיקה היהודית- חלק ב׳) עוסקים בתרומתה של היהדות למכלול האתיקה הרחב, ובמקורות היהודיים מהם ניתן ללמוד על האתיקה.

20 תגובות על “אתיקה יהודית”