בית » סרטונים » האם ישנה אתיקה יהודית? – חלק 3 בסדרה

האם ישנה אתיקה יהודית? – חלק 3 בסדרה

מאת הרב יובל שרלו

אתיקה אינה אלגוריתם מתמטי המעניק לנו תשובה מוחלטת וזהה לכל שאלה. אתיקה מורכבת מממד אוניברסלי כלל-עולמי שאינו משתנה מזמן לזמן ואינה תלוי תרבות. וכבר מסיפורי התורה אנחנו למדים על אודות קיומם של עקרונות אתיים אוניברסליים המחייבים את כל באי עולם: אנשי סדום ועמורה הוגדרו כרשעים ונענשו על מעשיהם קודם מתן תורה; גנֵבת גביעו של יוסף על ידי בנימין נתפסה כמעשה רשע; וישנן עוד דוגמאות רבות. עקרונות אלו קדמו לתורה, ולעתים הם באים לידי ביטוי בספרות ההלכה במינוחים כגון ״שארית ישראל לא יעשו עוולה״ (על פי צפניה ג, יג). אולם לאתיקה יש ממדים נוספים תלויי תרבות, הקשר וזמן. במסגרת ממדים אלו, ‘מזיזה’ האתיקה היהודית את נקודת שיווי המשקל שבין העקרונות המנחים את ההכרעה האתית. האתיקה היהודית מבוססת על שלושה מעגלים: המעגל ה’קשיח’ ביותר הוא עולם המצוות שבין אדם לזולתו (כגון ״ודל לא תהדר בריבו״ [שמות כג, ג]) הכולל מצוות ספציפיות המכוונות לחיים אתיים; המעגל השני הוא מעגל ביניים כולל עקרונות כלליים (דוגמת ״כבוד הבריות״.) שאינם מצוות, אך הינם עקרונות מנחים בעלי משקל משמעותי בעולם התורה; המעגל השלישי כולל סדרי עדיפויות רוחביים, כגון דברי הנביאים: ״למה לי רֹב זבחיכם, יאמר ה’… גם כי תרבו תפִלה אינני שֹמע, ידיכם דמים מלֵאו״ (ישעיהו א, יא; טו). כל אחד מהמעגלים מתפקד כחלק משמעותי בקבלת החלטה אתית בחיינו.

לסרטון 1 בסדרה: מבוא לאתיקה

לסרטון 2 בסדרה: הדילמה האתית


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד