האם ישנה אתיקה יהודית? – חלק 3 בסדרה

תקציר

אתיקה אינה אלגוריתם מתמטי המעניק לנו תשובה מוחלטת וזהה לכל שאלה. אתיקה מורכבת מממד אוניברסלי כלל-עולמי שאינו משתנה מזמן לזמן ואינה תלוי תרבות. וכבר מסיפורי התורה אנחנו למדים על אודות קיומם של עקרונות אתיים אוניברסליים המחייבים את כל באי עולם: אנשי סדום ועמורה הוגדרו כרשעים ונענשו על מעשיהם קודם מתן תורה; גנֵבת גביעו של יוסף על ידי בנימין נתפסה כמעשה רשע; וישנן עוד דוגמאות רבות. עקרונות אלו קדמו לתורה, ולעתים הם באים לידי ביטוי בספרות ההלכה במינוחים כגון ״שארית ישראל לא יעשו עוולה״ (על פי צפניה ג, יג). אולם לאתיקה יש ממדים נוספים תלויי תרבות, הקשר וזמן. במסגרת ממדים אלו, 'מזיזה' האתיקה היהודית את נקודת שיווי המשקל שבין העקרונות המנחים את ההכרעה האתית. האתיקה היהודית מבוססת על שלושה מעגלים: המעגל ה'קשיח' ביותר הוא עולם המצוות שבין אדם לזולתו (כגון ״ודל לא תהדר בריבו״ [שמות כג, ג]) הכולל מצוות ספציפיות המכוונות לחיים אתיים; המעגל השני הוא מעגל ביניים כולל עקרונות כלליים (דוגמת ״כבוד הבריות״.) שאינם מצוות, אך הינם עקרונות מנחים בעלי משקל משמעותי בעולם התורה; המעגל השלישי כולל סדרי עדיפויות רוחביים, כגון דברי הנביאים: ״למה לי רֹב זבחיכם, יאמר ה'... גם כי תרבו תפִלה אינני שֹמע, ידיכם דמים מלֵאו״ (ישעיהו א, יא; טו). כל אחד מהמעגלים מתפקד כחלק משמעותי בקבלת החלטה אתית בחיינו.

לסרטון 1 בסדרה: מבוא לאתיקה

לסרטון 2 בסדרה: הדילמה האתית

מאמרים נוספים בנושא

מדורה

מאמרים

אין ל"ג בעומר בלי מדורות. אבל צריך לצמצם

סרטונים

כנס דמנציה וערכים יהודים מספר 3 – ארגון רבני צהר ועמותת עמדא

זוג צלליות של שני אנשים יושבים מול השקיעה

סרטונים

מסקנות לפוסט בחירות

מאמרים

כשרויות ציבוריות ופרטיות

סרטונים

מה יותר חמור: לגרום נזק לאחר או לעצמי?

מאמרים

חקיקה דתית

מאמרים

מה גורם לצרעת? מבט אתי לפרשת "תזריע – מצורע"

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב

מאמרים

להפוך את מדורות ל״ג בעומר להזדמנות

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

מאמרים

"באבוד רשעים רינה" או "בנפול אויבך אל תשמח"?

מאמרים

על ההבדל בין היסטוריה לזיכרון

מאמרים

איך חוגגים השנה את יום העצמאות?

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הבוקר של גל"צ

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הערב של גל"צ