"האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?"

סרוגים, 26.7.19

תקציר

איך ייתכן שאדם מוסרי יסכים לכך שאחרים ימסרו את נפשם במובן הפשוט והמדויק של המילה עבורו, והוא לא יהיה חלק מכך?

ישיבות ההסדר מבוססות על החובה הכפולה המוטלת עלינו. חובת תלמוד תורה והקמת דור של תורה, והחובה המוסרית שלא ייתכן שתהיה מלחמה ואחרים ייהרגו בה, וקבוצה תפטור את עצמה מכך. הכשרת תלמידי ישיבות ההסדר מביאה אותם בשעת חירום לשורות הראשונות של "חלוצים לפני ד'"

הקיום של שתי החובות האלה מחייב גם את כל בוגרי ישיבות ההסדר: בקביעת עתים לתורה; בהתמסרות רוחנית לעם ישראל; בשרות מילואים ארוך ורצוף ללא התחמקות; ובכל מה שצריך לעשות כתוצאה מהמבנה המיוחד של מילוי שתי החובות.

זה אחד המקומות המיוחדים שבו מדבר משה רבנו בשפה מוסרית: לא בשפת מצוות כיבוש הארץ, לא בשפת מלחמת מצווה, אלא בשפה מוסרית ופשוטה; איך ייתכן שאדם מוסרי יסכים לכך שאחרים ימסרו את נפשם במובן הפשוט והמדויק של המילה עבורו, והוא לא יהיה חלק מכך.

נימוקים מוסריים מסוג זה נמצאים גם בסוגיות אחרות. לדוגמה: כיצד יכול אדם מוסרי לצפות מאומות העולם לא לשתוק בשעה שעושים לנו עוול נורא, ולראות בכך חטא וצביעות, אך במקביל לא להיחלץ לזעוק כאשר לאחרים עושים עוול.

מדוע הצליל המוסרי הפשוט הזה אינו חלק בלתי נפרד מדמות האדם, מצלם אלוהים שבו, מעבודת אלוהים שבו ומנאמנות ליסודות הבסיסיים ביותר של הקיום?! האם יש צורך דווקא במצווה פורמלית ומדויקת?!

מאמרים נוספים בנושא

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

מאמרים

על טיפולי המרה

גלעד שליט מדבר בטלפון - שחרור שבויים

האם מותר למשפחת חייל חטוף לפעול לשחרורו?

מאמרים

מסתבר שאסור לחשוב על רעת רעינו

מאמרים

"ואם אין לאיש גואל" – על היחס לגר

סביבון על ספר קודש וברקע חנוכיה

מאמרים

בין מיעוט לאויב – על היחס לגויים ומצוות מחיית עמלק

מאמרים

דוד מלך ישראל חי וקיים

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב

מאמרים

להפוך את מדורות ל״ג בעומר להזדמנות

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

מאמרים

"באבוד רשעים רינה" או "בנפול אויבך אל תשמח"?

מאמרים

על ההבדל בין היסטוריה לזיכרון

מאמרים

איך חוגגים השנה את יום העצמאות?

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הבוקר של גל"צ

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הערב של גל"צ