"האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?"

סרוגים, 26.7.19

תקציר

איך ייתכן שאדם מוסרי יסכים לכך שאחרים ימסרו את נפשם במובן הפשוט והמדויק של המילה עבורו, והוא לא יהיה חלק מכך?

ישיבות ההסדר מבוססות על החובה הכפולה המוטלת עלינו. חובת תלמוד תורה והקמת דור של תורה, והחובה המוסרית שלא ייתכן שתהיה מלחמה ואחרים ייהרגו בה, וקבוצה תפטור את עצמה מכך. הכשרת תלמידי ישיבות ההסדר מביאה אותם בשעת חירום לשורות הראשונות של "חלוצים לפני ד'"

הקיום של שתי החובות האלה מחייב גם את כל בוגרי ישיבות ההסדר: בקביעת עתים לתורה; בהתמסרות רוחנית לעם ישראל; בשרות מילואים ארוך ורצוף ללא התחמקות; ובכל מה שצריך לעשות כתוצאה מהמבנה המיוחד של מילוי שתי החובות.

זה אחד המקומות המיוחדים שבו מדבר משה רבנו בשפה מוסרית: לא בשפת מצוות כיבוש הארץ, לא בשפת מלחמת מצווה, אלא בשפה מוסרית ופשוטה; איך ייתכן שאדם מוסרי יסכים לכך שאחרים ימסרו את נפשם במובן הפשוט והמדויק של המילה עבורו, והוא לא יהיה חלק מכך.

נימוקים מוסריים מסוג זה נמצאים גם בסוגיות אחרות. לדוגמה: כיצד יכול אדם מוסרי לצפות מאומות העולם לא לשתוק בשעה שעושים לנו עוול נורא, ולראות בכך חטא וצביעות, אך במקביל לא להיחלץ לזעוק כאשר לאחרים עושים עוול.

מדוע הצליל המוסרי הפשוט הזה אינו חלק בלתי נפרד מדמות האדם, מצלם אלוהים שבו, מעבודת אלוהים שבו ומנאמנות ליסודות הבסיסיים ביותר של הקיום?! האם יש צורך דווקא במצווה פורמלית ומדויקת?!

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

מסתבר שאסור לחשוב על רעת רעינו

מאמרים

קוד אתי לפיטורים – אל תשכחו את המוסר

מאמרים

איך בונים משפחה מחדש?

כיצד נדע להזהר ממנהיגים רוחניים שאינם מקדמים אותנו?

מאמרים

האם ישנה חובה הלכתית להתחסן נגד קורונה?

מאמרים

קליטה וסיוע לפליטים ואזרחי אויב

מאמרים

"האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?"

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?