חברה מוסרית נבחנת גם ביחסה לבעלי חיים

תקציר המאמר

אין הצדקה להתעללות בבעלי חיים בתעשיית הבשר, והיא חייבת להיפסק, גם בשעה שאין ממשלה בישראל • דעה • פורסם לראשונה בגלובס ב8.1.20

התנהגותו המוסרית של האדם נבחנת גם ביחסו לבעלי חיים. אמנם, יש להבחין בין אדם ובין בהמה, ולעולם קודם היחס הראוי בין בני אדם לשאלת מצוקתם של בעלי החיים. צריך להיזהר מטשטוש הרבדים השונים של הקיום העולמי. אולם העובדה שיש סדר קדימויות ודירוג אינה פוטרת את האדם ואת המדינה מהחובה לייסד תעשיית בשר העומדת בקריטריונים בסיסיים של היחס לבעלי החיים. ההופעה המוסרית של האדם אינה ניתנת לחלוקה, וכינון חברה מוסרית משמעותו התייחסות לכל ההיבטים השונים של ההתנהגות האנושית. 

התורה אינה אוסרת אכילת בשר, וחלק בלתי נפרד ממנה הוא הלכות כשרות האוכל מן החי. בכך היא מלמדת שהיא מכירה בלגיטימיות של מזונו של האדם. ברם, בד בבד התורה מצווה באופן עקבי ושיטתי על יחס ראוי לבעלי חיים. היא רוויית מצוות המחייבות יחס ראוי לבעלי חיים. בין המצוות האלה נמצא העיקרון היסודי של צער בעלי חיים, המחייב להימנע מכל התעללות בהם; מצוות שילוח הקן ואיסור חרישה בשור וחמור יחדיו, שהוסבר על ידי פרשנים רבים כמחייב את האדם להתחשב גם בפגיעותם של בעלי החיים; החובה לסייע בפריקת המשא מגבו של בעל חיים שקרס כתוצאה מכובדו, ועוד. בכך מקרינה התורה את ההבחנה בין סוגיית הטבעונות, ובין החובה לקיים תעשיית בשר שאינה מתעללת.  

מדינת ישראל חייבת לאמץ את המדיניות העקרונית הזו. העובדה שמדינת ישראל מיבאת עגלים חיים, בתנאים קשים של גידול ושינוע, במצבים של התעללות קשה, בשעות המתנה ארוכות, מחלות וכדו׳ – מנוגדת הן לאופייה המוסרי והאנושי של המדינה והן לזהותה היהודית. יש גבול לטיעונים כי מדובר בחיסכון כלכלי, שכן על אף החשיבות של מערכת כלכלית זו – היא לא מצדיקה את המציאות המופקרת הקיימת. כשאנו מצרפים לכך את טענות חלק מהמומחים, המזהירים מפני מחלות וזיהומים שיתנקמו בנוהגים כך – נולדת חובה לקבוע תקן ראוי לתעשיית הבשר, ולהקצות את המשאבים לפקח עליו. לא זו בלבד, אלא שאפשר שבעלי החיים מגיעים למצב ווטרינרי כל כך ירוד, שאפשר שהם כלל לא כשרים לאכילה גם על פי הלכות כשרות.

המציאות הקשה בה אין ממשלה בישראל ואין מי שמקבל החלטות – אינה יכולה להוות תירוץ לכל דבר. כאשר מדובר במצבים של התעללות ממשית – יש ביד המדינה די כוח כדי לכפות את התנאים החיוניים ביותר המונעים את המציאות המחפירה. כשתקום ממשלה ותהיה לנו גם רשות מחוקקת מתפקדת – יהיה צורך להסדיר כראוי את הכל. אולם גם בינתיים – חייבים לעצור גם את הממציאות הקשה הזו, המבטאת אטימות לב וקשיות מצפון. 

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?