דילמת בית הכנסת הסגור

תקציר המאמר

בתי הכנסת צריכים להיות האחרונים ברשימת הגבלות הקורונה, ובפרט בימים הנוראים.

אחד המאפיינים המובהקים של מדינת ישראל הוא פקידת בתי הכנסת במה שמכונה ״הימים הנוראים״. גם מי שאינו מקפיד על כך לאורך השנה נמשך באופן שונה לסליחות, לתקיעת השופר, ל״כל נדרי״, לתפילת נעילה,  ולהקפות. אחד האירועים הגדולים ביותר בכותל המערבי הוא ליל הסליחות האחרון, המוצף המונים המגיעים לשם. מאפיין זה בולט מבחינה מספרית – אין אירועים הדומים לכך במדינת ישראל, והמתקרבים למספר המשתתפים בהם, והוא גם מהווה חלק בלתי נפרד מזהותה של המדינה כמדינה יהודית.

בימי הקורונה, מתייצבת מולו החובה לקטוע את שרשרת ההדבקה ואת התפשטות המגפה. גם זו מצווה גדולה מן התורה. ההלכה דרשה את הפסוק ״וחי בהם״ כמלמד על המעמד המיוחד של החיים ומניעת פיקוח הנפש באורחות החיים היהודיים. פוסקי ההלכה כתבו כבר לפני מאות שנים כי מוטלת חובה גדולה יותר להימנע מלפגוע באחרים מאשר להתגונן מפני פגיעה עצמית. לא הייתי רוצה להיות בנעליו של אדם שהדביק אחרים בגלל זלזול שלו בתקנות הקורונה ובהוראות התו הירוק, ובעיקר לא כאשר הוא בא להתפלל, לחדש את הקשר שלו עם הקב״ה, ולבקש כפרה על חטאיו. זו ממש סתירה פנימית, עליה דיברו הנביאים, וכלשון ישעיהו: ״גם כי תרבו תפילה אינני שומע – ידיכם דמים מלאו״.

מניסיון העבר למדנו שמשעה שפותחים במדיניות של החרגות כלפי התו הירוק – מדובר למעשה במפולת. על אף ההסברים הפילוסופיים או החישוביים המבקשים לדרג חשיבות של ממד זה מול ערכים אחרים – בסופו של דבר הסדק שנפרץ הופך להיות שיטפון, ולמעשה המדיניות כולה מתמוססת. על כן, אם אכן לא תהיינה החרגות – לא של הפגנות ולא של מסעדות, לא של משחקי ספורט ולא של הופעות, לא של אירועים משפחתיים של מנהיגים ולא של הלוויות גדולי האומה  – ראוי מאוד שכללי התו הירוק יחולו גם על בתי הכנסת, כחלק מהחובה הכללית למנוע הדבקות ולצמצם את הנזקים של הקורונה. זה גם הקיום המהותי של מצוות התורה, וגם הסיכוי היחיד שיהיה ציות אזרחי רחב לחובות התו הירוק.

אולם, אם המדינה תיכנס לשרשרת של החרגות – בתי הכנסת צריכים להיות האחרונים ברשימה, וזאת משתי הסיבות המופיעות בתחילת המאמר. ראשית, בשל העובדה המשמעותית שמעמדם בציבוריות הישראלית כאמור גדול מעמד של כל דבר אחר בהשתתפות ציבורית. שנית, בגלל המשמעות הערכית של ייחודה של מדינת ישראל וזהותה, ופתיחת השנה המיוחדת לנו. רק אם אמנם כל התקהלות אחרת תידרש ל״תו הירוק״ יהיה מוצדק להימנע מהחרגה של בתי הכנסת ומקומות התפילה.

אולי יעניין אותך גם:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?