דילמת בית הכנסת הסגור

"ידיעות אחרונות", 15.8.2021

תקציר

בתי הכנסת צריכים להיות האחרונים ברשימת הגבלות הקורונה, ובפרט בימים הנוראים.

אחד המאפיינים המובהקים של מדינת ישראל הוא פקידת בתי הכנסת במה שמכונה ״הימים הנוראים״. גם מי שאינו מקפיד על כך לאורך השנה נמשך באופן שונה לסליחות, לתקיעת השופר, ל״כל נדרי״, לתפילת נעילה,  ולהקפות. אחד האירועים הגדולים ביותר בכותל המערבי הוא ליל הסליחות האחרון, המוצף המונים המגיעים לשם. מאפיין זה בולט מבחינה מספרית – אין אירועים הדומים לכך במדינת ישראל, והמתקרבים למספר המשתתפים בהם, והוא גם מהווה חלק בלתי נפרד מזהותה של המדינה כמדינה יהודית.

בימי הקורונה, מתייצבת מולו החובה לקטוע את שרשרת ההדבקה ואת התפשטות המגפה. גם זו מצווה גדולה מן התורה. ההלכה דרשה את הפסוק ״וחי בהם״ כמלמד על המעמד המיוחד של החיים ומניעת פיקוח הנפש באורחות החיים היהודיים. פוסקי ההלכה כתבו כבר לפני מאות שנים כי מוטלת חובה גדולה יותר להימנע מלפגוע באחרים מאשר להתגונן מפני פגיעה עצמית. לא הייתי רוצה להיות בנעליו של אדם שהדביק אחרים בגלל זלזול שלו בתקנות הקורונה ובהוראות התו הירוק, ובעיקר לא כאשר הוא בא להתפלל, לחדש את הקשר שלו עם הקב״ה, ולבקש כפרה על חטאיו. זו ממש סתירה פנימית, עליה דיברו הנביאים, וכלשון ישעיהו: ״גם כי תרבו תפילה אינני שומע – ידיכם דמים מלאו״.

מניסיון העבר למדנו שמשעה שפותחים במדיניות של החרגות כלפי התו הירוק – מדובר למעשה במפולת. על אף ההסברים הפילוסופיים או החישוביים המבקשים לדרג חשיבות של ממד זה מול ערכים אחרים – בסופו של דבר הסדק שנפרץ הופך להיות שיטפון, ולמעשה המדיניות כולה מתמוססת. על כן, אם אכן לא תהיינה החרגות – לא של הפגנות ולא של מסעדות, לא של משחקי ספורט ולא של הופעות, לא של אירועים משפחתיים של מנהיגים ולא של הלוויות גדולי האומה  – ראוי מאוד שכללי התו הירוק יחולו גם על בתי הכנסת, כחלק מהחובה הכללית למנוע הדבקות ולצמצם את הנזקים של הקורונה. זה גם הקיום המהותי של מצוות התורה, וגם הסיכוי היחיד שיהיה ציות אזרחי רחב לחובות התו הירוק.

אולם, אם המדינה תיכנס לשרשרת של החרגות – בתי הכנסת צריכים להיות האחרונים ברשימה, וזאת משתי הסיבות המופיעות בתחילת המאמר. ראשית, בשל העובדה המשמעותית שמעמדם בציבוריות הישראלית כאמור גדול מעמד של כל דבר אחר בהשתתפות ציבורית. שנית, בגלל המשמעות הערכית של ייחודה של מדינת ישראל וזהותה, ופתיחת השנה המיוחדת לנו. רק אם אמנם כל התקהלות אחרת תידרש ל״תו הירוק״ יהיה מוצדק להימנע מהחרגה של בתי הכנסת ומקומות התפילה.

אולי יעניין אותך גם:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

האם מוטלת על המדינה חובת סיוע לפליטים [נייר עמדה]

מאמרים

הטרדות מיניות

מאמרים

דוד מלך ישראל חי וקיים

תרנגולים בכלוב

מאמרים

השולחן העגול של צהר בנושא
צער בעלי חיים בתעשיית המזון

מאמרים

איך הקהילה צריכה להתמודד עם תוקפים מינית?

מאמרים

משבר הקורונה: הכאב הגדול הוא הפסקת טיפולי פריון

מאמרים

בינה מלאכותית יכולה לחקות את פסיקת הרבנים, אבל יש ממד שהיא לא תוכל לספק

מאמרים

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?