דברים שרואים מכאן לא רואים משם?

עלון שבתון, פרשת "וירא"

תקציר

מהם הכללים האתיים שמועמד לבחירות צריך לפעול לאורם?

מה צריך מועמד בבחירות להטמיע בעצמו? ההכרה העמוקה שלו צריכה להיות שהמנדט אינו שייך לו. הוא שליח. נחתם מעין חוזה בינו ובין הציבור. הוא הבטיח לציבור כי ינהג במדיניות מסוימת. כיוון שכך – הציבור בחר בו על בסיס ההתחייבות הזו. אמנם, מבחינה משפטית – ההתחייבות הזו אינה בעל משמעות כלשהי. בהלכה אנו למדים כי "קניין דברים אינו קניין", והציבור אינו יכול לתבוע אותו על הפרת הבטחות בחירות. גם החוק אינו מחייב נציג ציבור לקיים את הבטחותיו. חבר כנסת, לדוגמה, אינו מחויבת מבחינה משפטית למצע המפלגה שעל בסיסה נבחר; הוא אפילו לא מחויב לקווי היסוד של הממשלה, ואף הממשלה עצמה אינה מחויבת לכללים אלה על פי החוק. הדבר היחיד שחבר כנסת, כמו גם ראש עיר או חבר מועצת עיר – הוא החוק. ברם, כל זה מבחינה משפטית.

מבחינה מהותית ואתית – כל מהות בחירתו היא ההתחייבות שלו לבוחר. הדבר מחויב מבחינה הלכתית. ההלכה מחייבת את האדם לעמוד בהתחייבויות שלו: "שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק (ב"מ מט ע"א). כאמור, נכון הוא שלא ניתן לתבוע זאת מבחינה משפטית, אולם מבחינת המחויבות של האדם עצמו מול הציבור שלו ומול הקב"ה זוהי התביעה היסודית ביותר והמהותית ביותר. גם מבחינה אתית – נבחר ציבור אינו יונק את מקור סמכותו מכך שהוא תופש את עצמו כ"בחיר האנשים". הוא נקרא נבחר ציבור כי הוא "בחירת האנשים", ומקור הסמכות היא הציבור. לפיכך, אסור לו לנהוג באופן ההפוך למה שהציבור שלח אותו לעשות.
הציבור יודע בעת המינוי לשליחות כי ישנם תמרונים פוליטיים, צורך בפשרות והסכמים, ומגבלות הנובעות ממספר המנדטים וכדו'. גם נבחר הציבור יודע זאת מראש. על כן, מחד גיסא, אין ברירה אלא לציבור להטמיע את ההכרה שיש מרחב תמרון גם לנבחר ציבור. ברם, נציג הציבור עצמו אינו יכול להשתמש באופן קבע בביטוי "דברים שרואים מכאן לא רואים משם". הדבר גם לרוב אינו נכון. רואים גם רואים. כל מועמד רואה היטב את הדברים "משם" הרבה לפני שהוא נבחר, אלא שהוא מתיר לעצמו לתקוף את המועמד האחר ולהבטיח הבטחות שווא, על בסיס ההנחה שהוא יוכל להסתתר מאחורי המשפט השחוק הזה. זהו מעשה לא מוסרי. ההכרה העמוקה כי מה שמבטיח נבחר ציבור הוא למעשה המצפן שצריך לחייב אותו בעת פעילותו – צריך לכונן גם זהירות מהבטחות שווא, מדברי רהב, מתקיפת מועמדים אחרים על כך שהם מאמצים מדיניות מסוימת תוך ידיעה מובהקת שכשהתוקף יגיע לשלטון הוא יעשה פחות או יותר את אותו הדבר, וכדו'.
אנחנו, ציבור הנאמנים לדבר ד', המחויבים לציווי התורה "מדבר שקר תרחק", ולאמות המידה לאדם הראוי להנהיג שהתורה אימצה את מדברי יתרו "אנשי חיל יראי א-להים אנשי אמת שנאי בצע", קרואים אפוא על פי דרכה של תורה לעמוד על העקרונות הפשוטים האלה. יושרה ונאמנות, שליחות וענווה – אינם תוספות אסתטיות הקשורות בשליחות ציבורית. הם מהותה של שליחות זו, וראוי לבחור במי שאכן רואה את עצמו ככזה, ובהגיעו ל"כאן" יפעל לאור מה שהבטיח כשהיה עמנו "שם".

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

להתנהל בעולם של שקר – ההגבלות על פייסבוק

מאמרים

מהי קבלת אחריות?

מאמרים

זכויות המיעוטים לפי ההלכה

ועדת סל התרופות תשע"ח 2018- היום שאחרי

מאמרים

נשיא בעמך – בעושה מעשה עמך

בסכנת חיים חובה להאכיל שובת רעב

צנצנת זכוכית עם כסף

מאמרים

משבר במערכת הבריאות? ישנם פתרונות אתיים שיכולים לחסוך הרבה למערכת

מאמרים

הקרב (שהוכרע) על חייה של אלטע: היהדות רואה בזה רצח

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?