בית » סרטונים » גילוי היתר במחקר גנטי

גילוי היתר במחקר גנטי

מאת הרב יובל שרלו
מקור התמונה

מחקר גנטי מבוסס על מצבור דגימות גנטיות שנתרמו על ידי בני אדם, ועיתים שמחקר מסוים מגלה דבר-מה לגבי אחד מתורמי הדגימות. במקרה זה נשאלת השאלה: מהי חובתו של החוקר ביחס לתורם הדגימה? האם הוא מחויב להודיע לתורם על סבירות גבוהה שילקה במחלה פלונית או על מצב בריאותי בעייתי שהוא נתון בו?

הסרטון באדיבות ישיבת אמי״ת אורות שאול

מחד, ברור כי ישנה חשיבות לעדכון התורם ונדמה כי החוקר מחויב לדווח לתורם על סכנה פיזית שהוא עלול להיות חשוף לה. מאידך, אין לחששות אלו סוף והמחקר הגנטי עשוי למצוא את עצמו מתמקד בניסיון מתמיד לזיהוי מצבים בריאותיים בעייתיים בקרב תורמי הדגימות, איתור התורמים והודעה להם.

יש להתמודד עם בעיה זו בשלושה אופנים:
א. ראוי להגדיר בחוק הגדרות קשיחות ומדויקות בנוגע למחלות שגילויָן יחייב את החוקר לדווח לתורם הדגימה.
ב. ראוי להשיג הסכמה מלאה מדעת של הנבדקים, הכוללת הסבר מדויק ומפורט, ולא רק חתימה על מסמך שהם כלל לא קראו.
ג. כדאי להשתמש באנונימיות גדולה ככל האפשר בביצוע המחקר, באופן שימנע את היכולת לאתר את הנבדקים; וכך יתאפשרו המשך המחקר וההתמקדות בו ורק בו.

בחזרה לסרטונים


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד