עוד לפני קבלת התורה; עוד לפני שעם ישראל התחייב במצוות המעשיות כדוגמת שבת, כשרות או אפילו הכרת ה' – התחייב עם ישראל במצוות המוסריות. בשעה שחצה עם ישראל את ים סוף, והגיע למרה, נאמר לו- "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו". הרמב"ן על אתר, אומר ששם התחיל עם ישראל לקבל עליו את חוקי המוסר.

עוד לפני מתן תורה, נקבעו כללים אתיים ומוסריים שעם ישראל חייב לנהוג על פיהם. הרמב"ן מלמד שעוד לפני השאלה של ההלכה, יש עקרונות יסודיים ומוסריים שעם ישראל חייב ללכת לאורם. עקרונות אלו כוללים בין השאר את אי הפגיעה בנכבשים, אי הונאת הסוחרים, ההמנעות מביזה והתנהגות גרועה, ועוד המון התנהגויות מוסריות.

הקב"ה נתן לנו חוק ומשפט מוסריים, כתשתית של עצם קיומנו. עוד לפני הכרה בקב"ה, עוד לפני קיום מצוות – ישנם חוק ומשפט מוסריים, שהם הבסיס להכל. אנחנו מחוייבים לאותה תשתית מוסרית שכל העולם חייב בה.

לסרטוני 'אתיקה בפרשה' נוספים לחצו כאן

בחזרה לדף הבית

סגור לתגובות.