בראש ובראשונה, פרשת בראשית מלמדת אותנו שבני האדם נבראו בצלם אלוקים.

איזו אחריות מטילה עלינו עובדה זו?

אפשר להשתמש בעצמה הזאת, לרוע, כיעור ורשע. להשתמש בכוחות הנפש של האדם למעשים רעים. זהו שימוש לא אתי בעובדה שאנו ברואים בצלם אלוהים.

העובדה שאנחנו ברואים בצלם אלוהים, מטילה עלינו חובה אתית כלפני בני אדם אחרים, כלפי בריות אחרות – להוות ברכה לעולם, להביא שפע, ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי לעשות טוב בעולם.

אתיקה לא אומרת רק מה לא לעשות – אלא גם אומרת מה כן ראוי לעשות.

האתיקה מכירה ביכולת ובכוחות הנפש של האדם – ומטילה עלינו אחריות לנצל את הכוחות האלו למקומות טובים.

לסרטוני ‘אתיקה בפרשה’ נוספים לחצו כאן

בחזרה לדף הבית

סגור לתגובות.