קורס זה של ״יסודות האתיקה התקשורתית״ עוסק בתקשורת המכונה ״חדשות״ ובדילמות אתיות שמלוות את העיסוק בה.
השיעור הראשון, שיעור הפתיחה, יפרט בקצרה כמה דוגמאות לדילמות אתיות ומתוך כך יעמוד על החשיבות של האתיקה בעולם התקשורת.
השיעור השני, עקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת, יעמוד על מרכיבים כלליים בעולם ההלכה היהודי שיכולים להוביל את ההולך לאורם בדרכים ישרות. בנוסף, השיעור ימנה מצוות ייחודיות בעולם היהודי שישפיעו על שאלת האתיקה התקשורתית.
השיעורים השלישי, דילמת פרסום שמו של חשוד, והרביעי, קווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד, עוסקים באחת הדילמות הגדולות במסגרת האתיקה התקשורתית- פרסום שמו של חשוד, כאשר לא בטוח בכלל שעשה את העבירה המיוחסת, והדבר עלול לפגוע בשמו הטוב; אך מאידך זה עשוי לעודד אנשים נוספים שנפגעו ממנו לפנות למשטרה.
השיעורים החמישי, דילמת הפרסום הסמוי, והשישי, המשך הדיון בפרסום הסמוי, עוסקים בסוגיה שנידונה מבחינה חוקית בעבר, ומציעים תרומה משמעותית שיש ליהדות בנושא.
השיעורים השביעי, ניגוד עניינים: רקע כללי, והשמיני, ניגוד עניינים בתחום התקשורת, עוסקים בעקרון הכללי של ניגוד עניינים והבעיות האתיות שבו. הנושא חשוב מאד לאתיקה התקשורתית מפני שגופים תקשורתיים נמצאים בניגוד ענייני מתמיד בין הרצון למכור ולשווק את עצמם לבין השאיפה לחתור אל האמת ולחשוף עוולות ורשע.

 

בחזרה לכל הקורסים

סגור לתגובות.