“הבחירה החופשית היא עיקר אמונה” אומר הרמב”ם. וכך פותחת הפרשה שלנו: יש לאדם בחירה חופשית בין טוב לרע, בין חיים למוות. לא הכל תלוי באדם, הרבה מהדברים לא נתונים לבחירתו, אך עדיין האחריות היא על כתפיו.

האתיקה יוצאת מנקודת הנחה שלאדם יש צלם אלוקים שמרכזו הוא יכולת בחירה חופשית, ולכן יש לו בחירה שאינה מושפעת רק מגורמים חיצוניים.

“ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה”. מתוך כל המבחר והמציאויות השונות הנתונות לפני האדם הבחירה בדרכו, התנהלותו בחיים וההחלטות שהוא מקבל הן לחלוטין תחת אחריותו. פרשה זו פותחת את התשתית לכל דרישה אתית והלכות מוסר: יש לנו בחירה חופשית ואחריות בתוך מציאות שכפויה עלינו, לבחור בטוב ולמאוס ברע.

בכניסה לארץ ישראל שם אלוקים את התשתית לבחירה- הר גריזים והר עיבל, ומצווה עלינו לבחור בטוב.

סגור לתגובות.