שבת הקרובה נקראת גם “שבת שובה”.

אחת הסוגיות האתיות כבדות המשקל, היא מה דינו של אדם שחטא.

האם יש לו אפשרות לתקן?

צד אחד טוען שהאדם חטא. גם אם יעשה תשובה, יתקן את העוול שנגרם ויתחרט על מעשהו- החטא נעשה. הפגיעה קרתה. אות הקלון מושת על האדם החוטא, בלי יכולת לעולם לתקן לגמרי.

צד שני טוען שאדם שעשה תשובה – יכול לתקן ולהחזיר את הגלגל לאחור. ניתן לסלוח ולמחול על חטא.

היהדות מלמדת אתנו על האופי של התשובה, ומחברת בין הצדדים האלו. אדם יכול לעשות תשובה שלמה ותיקון על מעשיו. התשובה היא מימד חשוב ביהדות, וניתן לתקן ולשוב בתשובה אחרי שחוטאים.

מצד שני, רף התשובה של היהדות הוא גבוה, ולא קל לעשות תשובה.

בראש ובראשונה – על האדם החוטא לעזוב את החטא, את הערבה, ולהתחרט על מעשיו.

לאחר מכן – על האדם להתוודות על חטאיו. בפני עצמו ובפני הקב”ה. אם החטא היה ציבורי – על האדם להתוודות אף בפני הציבור כולו.

הצעד האחרון בתשובה הוא קבלה לעתיד. האדם מתחייב שלא לחטוא עוד. האדם מתחייב להטיל על עצמו מציאות שתרחיק אותו מהחטא, שלא יקרה שוב.

אוי לחברה שתשובה היא רק עניין של זמן, או של ריצוי הזמן בכלא. תשובה צריכה להיות קשה יותר, דורשת יותר; עם האדם החוטא לשוב בתשובה שלמה ואר לאחד מכן תתקבל תשובתו.

לסרטוני ‘אתיקה בפרשה’ נוספים לחצו כאן

בחזרה לדף הבית

סגור לתגובות.