מהם הסכנות שבעושר? מבט אתי לפרשת "האזינו"

תקציר

מהם הסכנות האתיות שבעושר? ממה אדם עשיר צריך להיזהר, גם אם את ממונו השיג בדרכים ישרות?

סכנות אתיות יש בכל מקום ובכל סיטואציה. אבל מסוכנים במיוחד שני מצבים קיצוניים – העוני והעושר.

הסכנות האתיות שבעוני מובנות; אדם רעב ללחם, אדם עני – מסוגל להגיע לזוועות אתיות חמורות מאוד.

אבל מסוכן מכך הוא העושר. האדם העשיר רואה את עצמו. העשיר מסתכל בראי. העשיר אטום לסביבה החברתית שלו, לאתיקה של החמלה והחסד.

העשיר יכול להיות הגון, ולהשיג את כספו בדרך צודקת לחלוטין. אבל אסור לו לעשיר להיות אטום לזוועות שמסביב, ואסור לו לשכוח את מידת "לפנים משורת הדין". על האדם מוטלת החובה לא לראות רק את עצמו. לא היות אנוכי ולדאוג לזולת.

מתוך מה ששייך לו – העשיר מצווה לעזור לחלש, לעזור לעני, ולעזור לסביבה.

התורה מזהירה שלא "נשמין" מרוב טוב – ונבעט בטוב ובסביבה שלנו.

לסרטוני 'אתיקה בפרשה' נוספים לחצו כאן

בחזרה לדף הבית

מאמרים נוספים בנושא

Hupa Accessibility – Principles

מאמרים

החומרנות שגוררת הידרדרות מוסרית

אתיקה בפרשת נח

מאמרים

מחירה של האחדות – מבט אתי לפרשת "נח"

פרוכת ארון קודש

מאמרים

תשובה שאינה תלויה בדבר

מאמרים

כדי שנצליח לחיות פה ביחד: קווי היסוד לדת ומדינה

לשם שמיים - האתיקה של המחלוקת - ספר הרב יובל שרלו

סרטונים

ספר חדש של הרב שרלו: לשם שמיים – האתיקה של המחלוקת

טלית בבית כנסת

היבטים אתיים יהודיים של הסליחה והמחילה

הרב שרלו על החלטת הרבנות: "זוהי התגברות על גזענות מאוסה ובזויה"

עוד בצהר לאתיקה

הרב יובל שרלו

מאמרים

"כמו התורה, עלינו להקדים את האנושות בשני צעדים בתחום המוסר"

סרטונים

הרב יובל שרלו בראיון לאמילי והפרופסור כאן ב' על ספרו החדש

דגל ישראל

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: אסא כשר מדבר פוליטיקה, לא אתיקה

שיבולים על רקע שדה

מאמרים

המציאות חזקה מכל תחושה

מאמרים

אחריות האדם לעולמו: כשפיקוח נפש פוגש אחריות סביבתית

מאמרים

כי ישרים דרכי ה' – אתיקה יהודית

מאמרים

עקירת משמעותו של מוסד הרבנות

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב