אלפיים שנות אבל: אתם יודעים על מה אתם בוכים?

תקציר המאמר

זכרון החורבן החי בנו עד היום חושף את הצלקות שאנו עוד מצולקים בהן, לאור אירועים נוראיים שאירעו לאורך ההיסטוריה, שראשיתם בחורבן ואחריתם בשואה. קריסתה של האומה הישראלית נבעה מתהליכים פנימיים קשים, שהכינוי "שנאת חינם" מנסה לכלול את כל העוול המוסרי והחברתי שפשו בה

מה בין היסטוריה לזיכרון? כאשר אנחנו עוסקים בהיסטוריה – אנו מבקשים לחזור אחורה, ולנסות ככל יכולתנו לספר את הסיפור כפי שהתרחש. אנו מודעים לכך שיכולתנו מוגבלת, ולא זו בלבד, אלא ש"הכל בעיני המתבונן", וההיסטוריה היא לא מדע מדויק אלא יצירתו של נרטיב. אך ביסודו של דבר, המטרה שלנו היא לחזור במנהרת הזמן ולנסות לעמוד על טיבה של תקופה מסוימת.

מה בין היסטוריה לזיכרון? כאשר אנחנו עוסקים בהיסטוריה – אנו מבקשים לחזור אחורה, ולנסות ככל יכולתנו לספר את הסיפור כפי שהתרחש. אנו מודעים לכך שיכולתנו מוגבלת, ולא זו בלבד, אלא ש"הכל בעיני המתבונן", וההיסטוריה היא לא מדע מדויק אלא יצירתו של נרטיב. אך ביסודו של דבר, המטרה שלנו היא לחזור במנהרת הזמן ולנסות לעמוד על טיבה של תקופה מסוימת.

מה בין היסטוריה לזיכרון? כאשר אנחנו עוסקים בהיסטוריה – אנו מבקשים לחזור אחורה, ולנסות ככל יכולתנו לספר את הסיפור כפי שהתרחש. אנו מודעים לכך שיכולתנו מוגבלת, ולא זו בלבד, אלא ש"הכל בעיני המתבונן", וההיסטוריה היא לא מדע מדויק אלא יצירתו של נרטיב. אך ביסודו של דבר, המטרה שלנו היא לחזור במנהרת הזמן ולנסות לעמוד על טיבה של תקופה מסוימת.

ומה אנו מגלים?

בין שאר העניינים, שני דברים: אנחנו חושפים שבד בבד עם תקופת התחייה, ועם הזכות הגדולה להיות חלק מהתנועה הציונית, השיבה לארץ וכינונה של מדינת ישראל – חסרים לנו עוד דברים הרבה. העולם התנ"כי מתאר חיי אמונה אחרים, שבהם מתרחש קשר דו-סטרי שבין אלוהים ואדם, נביאי אמת חיים בתוכנו, ויצירות רוחניות עצומות נולדות מכך.

לא זו בלבד, אלא שזכרון החורבן החי בנו עד היום חושף את הצלקות שאנו עוד מצולקים בהן, לאור אירועים נוראיים שאירעו לאורך ההיסטוריה, שראשיתם בחורבן ואחריתם בשואה, ועוד לא נרפאנו מהם, והמודעות ההיסטורית מחטטת בהם שוב, על כל המשקע הנורא שהותירו.והעניין השני נוגע לכל מערכת הסיבות שהביאו לחורבן הנורא. אנו מחדשים ביום זה את ההכרה כי אף שבפועל החרבת האומה הישראלית נעשתה בידי הבבליים (בית המקדש הראשון) והרומאים (הבית השני) – אלו היו מכות שנחתו על חברה רקובה מבפנים.

שלא נמצא את עצמנו חרבים בשנית

קריסתה של האומה הישראלית נבעה מתהליכים פנימיים קשים, שהכינוי "שנאת חינם" מנסה לכלול את כל העוול המוסרי והחברתי, את כל השנאה והפירוד, ואת כל הניצול וההרס שנכחו בתוך החברה, עד שכבר לא היה ביכולתה לשאת את עצם קיומה.

יום תשעה באב אפוא הוא גם יום קריאה להתעוררות, ופינוי התודעה מטלטלות היומיום אל החובה להסתכל על תהליכים רחבים יותר, ולהטמיע את ההכרה כי הרס החברה מתחיל מבפנים, ואנו נתבעים לעשות את הנדרש כדי שחס ושלום לא נמצא את עצמנו חרבים.


לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?