איך בונים משפחה מחדש?

שבתון, פרשת ויחי התשפ"א

תקציר

יעקב אבינו עבר תלאות רבות במשך השנים. בסוף ימיו, נראה כי משפחתו כמעט על סף פירוק. האם ניתן לאחד מחדש משפחה מתפרקת? ומה זה דורש מכל אחד מבני המשפחה?

ממשפחה שנראתה כמפורקת לחלוטין – לאב שכל בניו סובבים אותו לקראת מותו, והוא זוכה לברך אותם ולעצב את ״אחרית הימים״ שלהם. התמונה שהצטיירה לפני כמה שנים הייתה התרסקות: אחת מאמהות המשפחה (רחל אמנו ע״) נפטרה; אחד הבנים שוכב את בלהה את פילגש אביו; אחד מבניו של שמעון נקרא ״שׁאול בן הכנענית״, ללמד מי אשתו של שמעון; אחי המשפחה אינם יכולים לדבר שלום עם יוסף; שמעון ולוי מוליכים את שאר האחים לפעול בניגוד לעמדתו של יעקב אבינו ע״ה; יעקב אבינו ע״ה נאלץ לומר לביתו וכל אשר עמו להסיר את אלוהי הנכר אשר בתוכם; יהודה יורד מאת אחיו ונושא בת איש כנעני ושמו שוע; יוסף נמכר למצרים; ויעקב אבינו עצמו מעיד על חייו ״מעט ורעים״.

והנה, בפרשתנו, הכל מגיע להשלמה. יש כאן גם כאב גדול: על ראובן, על שמעון ולוי, אולי עוד – אבל כולם ביחד, סביב למיטתו של יעקב אבינו ע״ה. כדי להגיע מהפירוק הזה למקום המיוחד הזה היה צורך בעבודה של כולם: יוסף המוכן להתפייס, יהודה שהיה מוכן לשבת כעבד תחת אביו, יעקב אבינו שלא שכח את יוסף, האחים שניצבו כולם לטובת בנימין, וכמובן – ריבונו של עולם, הבורא אורו של משיח.

אפשר לאחד מחדש משפחה שמתפרקת. אפשר לקשור מחדש קשרים שנפרמו. אפשר לצמוח מתהומות משבר אל בניין משותף. זה נכון בכל המעגלים הקיימים. מעולמן של משפחות במשבר, בסכסוך גדול, קרועות וכואבות, למשפחות שנקשרו מחדש, שצמחו מתוך הנפילה הזו, שהסכימו לסגת לאחור במקום בו היה צריך לעשות זאת כדי להיבנות מחדש. וזה נכון גם בסוגיות לאומיות. גם במקום שנראה כי נקרענו בקרעים גדולים – ניתן להתברך מחדש משמחת הגיוון; להעריך לטוב את תרבות המחלוקת; לדעת כי התרומה למערכת הכללית אינה נמצאת רק אצל מי שחושב כמונו, אלא גם אצל מי שחושב אחרת לחלוטין, ומוסיף לתמונה הכללית את תרומתו הגדולה; לקומם מחדש את החזון השמח של מה שאנו מבקשים להקים כאן.

אלא שלצורך זה נתבע מכל אחד להסכים לתרום את חלקו לפיוס. לסגת לאחור. לוותר מעט, רחוק ככל שהוא יכול בלי לאבד את זהותו. להיות נכון להיות ערב כלפי אחיו. ליטול אחריות ולומר ״אבל אשמים אנחנו״ בלי להכות על לבו של האחר. להאמין שאף שהשפה הנגטיבית מביאה כנראה להישגים טובים יותר בטווח הקצר – המחיר של שפה זו לטווח ארוך ממוטט את ההצדקה להשתמש בה. ברכות יעקב מאפשרות לנו להתברך מכל אלה, ואין הדבר תלוי אלא בנו.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

קהל עומד ברחוב ודגל אוקראינה מונף

מאמרים

האם ישראל חייבת לקלוט את הפליטים מאוקראינה?

מאמרים

היחס לעיוורון ביהדות

מאמרים

"ואם אין לאיש גואל" – על היחס לגר

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

האם ישנה חובה הלכתית להתחסן נגד קורונה?

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מאמרים

מתי מותר לשקר? מבט אתי לפרשת "ויחי"

מלון יוקרה על הים באבו דאבי

מאמרים

הנחיתה באיחוד האמירויות: "טיסה אחת. אופק אין סופי"

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

רב ראשי יבחר ע"י הציבור. הוא אינו ממונה או מונחת

מגילת אסתר

מאמרים

פסק הלכה מיוחד: כיצד לחגוג את פורים בצל המלחמה?

מאמרים

הרב יובל שרלו על מסקנות הוועדה לחקר אסון מירון: "לעולם צריך המקרה הבא לעמוד לנגד עינינו"

מאמרים

להתכלל ולא להיפרד

מאמרים

הרב יובל שרלו על סערת פרס ישראל: רק כך לא ניתן לטרור לנצח